ZE ŽIVOTA (TENTOKRÁT FRANCOUZSKÉHO) KOCOURKOVA: Je Kundera nový Günter Grass?

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů přišli se zajímavým obviněním - Milan Kundera měl udat amerického agenta českého původu, pilota Miroslava Dvořáčka, který se vrátil po emigraci do ČSR aby bojoval s bolševiky. Člověk jistě hodný úcty. Jaký byl výsledek udání? Miroslav Dvořáček byl odsouzen za zběhnutí, vyzvědačství a velezradu k nepodmíněnému trestu 22 let těžkého žaláře. V komunistické praxi to znamenalo koncentrační tábor Vojna u Příbrami. Odseděl si celkem 14 let, po roce 1968 emigroval do Kanady, kde dosud žije.

Zejména pro světovou veřejnost se jedná o pořádný šok. Kundera je pojem - je to světově nejznámější současný český autor, třebaže se k České republice nehlásí. Počítalo se s ním jako s kandidátem na Nobelovu cenu za literaturu - otázka je, zda ji dostane, pokud se toto podezření potvrdí. Je totiž důležité podtrhnout, že Günter Grass, na kterého vyšlo najevo že sloužil u SS, s takovým coming outem přišel zcela sám. Zatímco na Kunderu to museli najít historici a ještě zapírá... Tradice římského práva mi velí uznávat presumpci neviny, čili zdůrazňuji, že stále se pohybujeme v rovině podezření a je správné pohlížet na Kunderu jako na nevinného. Nicméně je pravda, že dlouhodobé okolnosti svědčí proti němu.

Kundera je známý tím, že opovrhuje publikováním v českém jazyce a zakazuje vydávání svých knih česky s odůvodněním, že Češi jsou národem bolševiků a že si jeho veledíla nezaslouží. Je jediným známým Čechem v emigraci, který takový postoj má - tak kategorický, bez jakékoliv výjimky. Kolektivní vina. Psychologové by jistě dokázali odborně popsat jev, při kterém se snaží někdo, kdo zastírá svou minulost, prezentovat sebe jako extrémní opak svého původního působení. Pokud by se podezření, které na Milanu Kunderovi sedí, ukázalo jako pravé, nepřekvapilo by mě to. Nebyl by první ani poslední, kdo tímto způsobem změnil kabát, nicméně stejně tak by nebyl ani první ani poslední, o němž platí, že bývalý bolševik je jako bývalý černoch. I když ano, i zde výjimky existují - například Michael Jackson.

Nechci se pouštět ani do rozboru Kunderova svědomí, ani do podrobné bibliografie jeho či Miroslava Dvořáčka, kterého možná poslal do kriminálu (tehdy prakticky na smrt, to měl být trest, který byl následně zmírněn). Je pravda, že i motiv Kundera měl - třebaže byl v té době horlivým komunistou, měl "škraloup". Jeho přítel Jaroslav Dewetter mu poslal dopis, v němž kritizoval jistého komunistického funkcionáře. Kundera mu odpověděl v podobném duchu, leč oba dopisy byly zadrženy StB. Dwetter byl vyloučet ze školy i strany, Kundera jen ze strany. Dvořáčka Kundera opravdu v životě neviděl - nicméně jeho jméno slyšel, stejně jako i to, že byl podle bolševických zákonů nelegálně v emigraci, vrátil se a chce znovu utéct. Věděl dokonce od svého kamaráda Miroslava Dlaska, kde se Dvořáček bude nacházet a co má v úmyslu. A tak měl údajně jít na StB, tam být zaprotokolován a nahlásit co ví.

Je pravda, že Kunderovy výmluvy na to, že ho tam StB nejspíš dopsala aby mu uškodila jsou dost liché - Kundera byl cca dvacetiletý student, nebyl vůbec známou osobností, nikdo o něm nevěděl, že by byl něco zvláštního - ergo StB neměla žádný důvod si na něj kout nějaké pikle. Z pohledu StB mohl být prostě jenom dvacetileté ucho co chtělo zůstat na škole a přineslo informaci a tak mu bylo dovoleno milostivě na škole zůstat. Ať už to bylo jakkoliv, Kundera zatím moc přesvědčivě při své obhajobě nepůsobí. Jedno by ale měl vědět velmi dobře - pokud by se okamžitě a sám přiznal a posypal si popel na hlavu, čtenáři by mu to odpustili. Jestli teď bude zapírat a potom bude důkazně potvrzeno, co jsou teď jen dohady, bude to mít pro něj následky mnohem, mnohem horší. Je to teď jen na něm a na jeho charakteru, jak se rozhodne.

Komentáře

template píše…
Ctím presumpci neviny, přesto si myslím, že Kundera je v tomto případě "vinen". Může to být jen můj osobní pocit, se článkem však stoprocentně souhlasím. Nicméně. Pořád budu opakovat, že tyto hony na estébácké čarodějnice po letech jsou spíše lacinými senzacemi. Pokud Kundera opravdu udal svého bližního, stejně jako Nohavica (a jak jsem již řekl, myslím, že udávali oba dva, i když situace u obou je diametrálně odlišná), musí se srovnat sám se sebou a se svým svědomím. Případně s pozůstalými. Nám ostatním do toho dnes už moc není.
Anonymní píše…
Ať tak anebo tak... všechno je (? možná ?) naopak:

Někdejšího západního agenta Miroslava Dvořáčka udal podle literárního historika Zdeňka Pešata tehdejší student pražské filozofické fakulty Miroslav Dlask. Pešat to dnes řekl ČTK v souvislosti s informacemi o tom, že Dvořáčka udal spisovatel Milan Kundera.
Dlask se tehdy údajně Pešatovi svěřil s tím, že oznámil Dvořáčkův pobyt v Praze bezpečnosti. Dlask měl pocit, že musí informovat i příslušnou organizaci KSČ, a protože Pešat byl členem stranického fakultního výboru, řekl to právě jemu.
viprion píše…
Nejsem si jistý, zda se jednalo o StB, i když ta později pravděpodobně případ převzala - podle zmíněného dokumentu šlo o obvodní velitelství národní bezpečnosti.

Zvláštní ovšem je, že se vždy najde někdo, kdo přesně ví, jak to bylo. Dal jsem dohromady krátkou kompilaci článků, které k tématu přinesly Britské listy - obrázek si udělejte sami...

2 Template: Myslím, že v Kunderově případě není pravda, že by do toho nikomu nic nebylo. Pokud to udání skutečně podal, pak to vnáší zcela jiné světlo na jeho dílo - nebo alespoň jeho část.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?