DISKUZE: Já nejsem komunista, ale...

pondělí 1. září 2014

Následující text, se kterým bezezbytku souhlasím a velmi rád jej zde uveřejňuji, je z pera mého kamaráda a čtenáře tohoto webu Wasilla.
K napsání tohoto textu mě inspiroval blog Tomáše Sedláčka s názvem „Já nejsem rasista, ale…“, který úspěšně koloval internetem, dokud nebyl nahrazen videoklipy s lidmi polévajícími se kbelíky studené vody.

Nebudu zde Sedláčkův text nějak pitvat a vysmívat se jeho nelogičnosti, to by bylo až příliš snadné. Nehodlám ho chytat za slovo:  tuším, co měl na mysli, i když se mu to nepovedlo úplně šťastně formulovat, a nakonec se zamotal do svých obvyklých sluníčkových úvah bez jakéhokoliv relevantního argumentu.

Snad jen krátce. Pokud někdo řekne: „Já nejsem rasista, ale nemám rád cikány/ vietnamce/ ukrajince“, pak je samozřejmě takový větný úvod v rozporu s druhou částí věty. Pokud ovšem někdo vysloví tezi „Já nejsem rasista, ale pozitivní diskriminaci podle barvy pleti považuji za nevýhodnou pro obě strany“, je to v pořádku, a je smutné, že autor takové myšlenky musí v naší politicky překorektní době nejprve výslovně všechny ubezpečit, že není rasista. Navíc pak použitím úvodní věty na možnou rasovou zabarvenost své myšlenky (jakkoliv je nerasistická) zbytečně upozorňuje. Já tuto větu mnohdy sám používám, a rovněž jsem jí v mnoho diskuzích zaznamenal a nepřipadám si zrovna jako člen Ku-Klux-Klanu. Nemyslím si, že používání podobné věty nějak vypovídá o míře rasismu ve společnosti. A to vůbec nechme stranou, že něco jako „rasistická česká společnost“ je ve své podstatě oxymóron, jelikož rasismus je „luxus“, který si Čech v důsledku namíchání svého rodokmenu z krve všech armád, které jsme si sem během historie dobrovolně pustili, nemůže dovolit.

 Je tedy česká společnost rasistická? Nejsem si jist. Ovšem odpověď na otázku, jestli je česká společnost komunistická, je ale více než jasná. Ano, je, a to možná více než kdy dříve, protože se na rozdíl od našich předků mohla z komunistické minulosti poučit, ale neučinila to.

Vtip je v tom, že většina lidí vlastně neví, co to komunismus je, a když už to ví, nepřipadá jim na tom nic tak strašného. To, co tu 40 let (ne)fungovalo sice nebyl komunismus, ale socialismus (měli jsme to dokonce i v názvu republiky), ovšem ve své podstatě obě myšlenky splývají v jednu. Lidem se po vyslovení slova „komunista“ vybaví spíše plešatí socialisti Husák s Jakešem, nežli vousatí komunisti Marx s Leninem. Socialismus pak lidé omylem považují za nějaký jiný, mírnější politický směr, který vlastně všude v pohodě funguje a není na něm nic špatného, a v tom je jeho největší nebezpečí. Pojem rasismus je však všem jasný, a proto není třeba jej nějak vysvětlovat.

S komunismem je to horší, nikdo se k němu pochopitelně dobrovolně nehlásí, a mnohdy o své příslušnosti k této ideologii ani neví. Jak by diskuze v parlamentu, v hospodách nebo na sociálních sítí vypadala, kdyby si lidé uvědomili, že jsou jejich myšlenky komunistické? Zkuste si to představit:

„Já nejsem komunista, ale bohatí lidé by měli být více zdaněni než chudí.“ 
 „Já nejsem komunista, ale stát by měl diktovat, co smějí dělat provozovatelé restaurací ve svých soukromých podnicích, a za kolik mají co prodávat.“ 
 „Já nejsem komunista, ale stát by měl 100% zdanit (znárodnit) neprokázaně nabytý majetek.“ 
„Já nejsem komunista, ale stát by měl vlastnit strategické podniky.“ 
„Já nejsem komunista, ale školství a zdravotnictví by mělo být zdarma.“ 
„Já nejsem komunista, ale nadprůměrný zisk je nespravedlivý.“ 
„Já nejsem komunista, ale příjmová nerovnost je škodlivá a mělo by se s ní něco dělat.“ 
„Já nejsem komunista, ale peníze jsou zdrojem všeho zla na světě.“ 
„Já nejsem komunista, ale lidé mají nárok na nepodmíněný příjem.“ 
„Já nejsem komunista, ale je v pořádku, že se v EU nedá koupit americké zboží bez dodatečného zdanění.“ 
„Já nejsem komunista, ale stát by měl regulovat cenu vybraných komodit.“ 
„Já nejsem komunista, ale kohoutková voda by měla být ze zákona zdarma.“
 „Já nejsem komunista, ale bohatým lidem a firmám by nemělo být umožněno se stěhovat do zahraničí za lepšími podmínkami.“

Také se vám zdá, že ty věty najednou neznějí tak bohulibě?

Bohužel se takové sousloví v diskuzích nikdy používat nezačne, jelikož by se diskutující odkopal, a projevil se v celé své kráse. Jak jsem již předeslal, kdo tyto myšlenky hlásá, tak většinou neví, že jsou komunistické, a i kdyby to věděl, nepovažoval by to za takovou hrůzu. Jsou to přece myšlenky správné, a jen tak mimochodem jsou i komunistické, ale my si z komunismu přece vyzobeme jen to dobré. Uvozovat větu spojením „Já nejsem komunista, ale“ je navíc naprosto zbytečné. Celá česká společnost je skrz naskrz komunistická, takže by to vlastně ani nikomu moc nevadilo. Ale co, hlavně že nejsme rasisti, ne?

Wasill

Zobrazit celý článek