AMERIKA: Volby pořád rasistické?

Vítězství senátora Baracka Obamy bylo v médiích opakovaně prezentováno jako překonání amerického rasismu – a to kolikrát i před jeho zvolením. Ostatně už proto neměl senátor McCain velkou šanci na zvolení, třebaže jeho osobní kvality a zkušenosti jsou podle mého názoru mnohem větší. Ostatně jak mohl McCain vyhrát, když silná mediální kampaň masírovala americké občany už minimálně půl roku, že tyto volby budou referendem o překonání „rasového útlaku“?

Podle veřejně přístupných statistik dosáhl Obama v rámci černošských komunit vítězství 95%. Třebaže tito voliči dlouhodobě preferují spíše demokraty než republikány, nikdy nebyl počet hlasů pro demokratického kandidáta tak vysoký. Ostatně některá americká média, například CNN, prezentovala tento jev jako úspěch a jako zářný příklad toho, jak afroameričtí spoluobčané dosáhli svých cílů. Je mi líto, ale pořád mi to zavání rasismem. Zkuste si představit to mediální haló, kdyby 95% bílé populace volilo Johna McCaina. To by bylo řevu o rasismu a netoleranci bílých Američanů vůči černým! Rasismus z principu své definice pojmy černý/bílý/žlutý/červený/puntíkatý nezná. Definice rasismu nám pouze říká to, že rasistou je ten, kdo posuzuje jiné lidi primárně podle jejich rasové příslušnosti. Pokud tedy Obama dostával hlasy pouze na základě toho, že má tmavou pleť – a to i mezi mnoha bílými, kteří šli ukázat sobě samým, jak jsou moderní a pokrokoví – mají tyto hlasy rasistickou příchuť.

Volba Baracka Obamy z tohoto úhlu byla rasistická i kvůli dalšímu aspektu – Obama totiž není Afroameričanem, pouze má tmavou pleť. Nemá žádné předky mezi těmi, kdo jsou nazýváni Afroameričany, jeho otec byl Afričan tmavé pleti a matka bílá Američanka. Všechny problémy které trápí černošské komunity v USA ho tak úplně minuly, stejně jako fakt, že coby člověk po otci keňského muslimského původu v příbuzenstvu žádné otroky dovezené násilím do USA mít nemůže. Naopak, patří-li jeho otec ke keňské muslimské komunitě, je dost možné, že někteří z jeho předků byli Arabové – a tedy dost možná otrokáři, kteří své černošské sousedy Američanům prodávali. Samozřejmě, že nikdo nemůže za své rodiče a tuto zásadu naprosto ctím, ale když někdo chce dělat z Obamova původu zásluhu a dělá z něj navzdory známým faktům Afroameričana, už z principu nemůže mít pravdu, i kdyby jeho předkové k otrokářům nepatřili. Ostatně právě těch 5% Afroameričanů si to poměrně hlasitě uvědomovalo a pokud vím, tak mezi nimi byli tací, kteří tento postoj hlasitě prezentovali – ale evidentně ne dostatečně hlasitě. Kdyby tedy snaha podpořit Obamu za jeho původ měla mít kořeny ve společenském zařazení (tzn. někdo z amerických černošských komunit prezidentem), bylo by to také svým způsobem rasistické, ale už by se to dalo chápat jako tendence volit někoho z nižší sociální sféry na prezidenta, čímž by se z otázky stala otázka společenská místo otázky rasové. Ale u Obamy to, co rozhodlo o mediální kampani podporující „historickou volbu černého kandidáta“, bylo čistě a jen to, že má pleť o několik stupňů tmavší, než typický White Anglo-Saxon Protestant. A to ať se na mě laskavý čtenář nezlobí, ale to je rasismus.

Jaké to může mít precedenty do budoucna? Předně v zemi, kde volba prezidenta je do značné míry pojímána jako „nabídka produktu“, který je náležitě propagován reklamou, PR články či komunitami nadšenců (nic proti tomu, volby jsou založeny na tomtéž i v ČR, jen s tím rozdílem, že tam to nikdo nepřizná), se snaží mediální poradci prezidentských kandidátů přijít na to, co by mohlo zajistit vítězství. Pokud viděli, že jsou lidé ochotni se rozhodovat byť pro druhou stranu než obvykle, ale pořád podle rasového klíče, není důvod, proč by v tom nepokračovali. Umím si dost dobře představit, že od těchto voleb si ani demokraté, ani republikáni netroufnou postavit kandidáta, který by byl bílým heterosexuálním protestantským mužem už jen proto, že 1) „černoch“ se lépe prodává voličům, kteří chtějí být viděni jako nerasisté a pokrokoví lidé, 2) se tím budou bránit sami obviněním z rasismu (a otázkám typu „proč nepřekročíte svůj stín a nejste schopni postavit jiného, než bílého kandidáta). Do amerických prezidentských voleb se nám tak dostal efekt známý už například z mnoha amerických univerzit, kdy bez ohledu na váš původ, máte-li bílou pleť a nejste náhodou žena nebo homosexuál, musíte se snažit mnohem více, než tito vaši kolegové, abyste uspěli – a navíc neustále zdůrazňovat, jak jste proti rasismu a útlaku, kterého se určitě dopouštěli vaši předkové na jiných.

Tohle všechno bohužel znamená, že Amerika je stále rasistická, protože rasa hraje svoji roli, třebaže jinou než tomu bylo v minulosti. Rasistickou přestane být tehdy, když bude opravdu jedno, jaké rasy kandidát bude a o rasové příslušnosti nepadne ani jedna zmínka v ani jednom médiu. Zkrátka se bude volební boj popisovat jako boj mezi kandidátem XY a kandidátem YZ, budou se poměřovat jejich politické, morální a další postoje, třeba i ta mediální přitažlivost a „herectví“, ale ne rasa. Ani k výhodě, ani k nevýhodě kandidáta. Tehdy budeme o překonání rasismu moct mluvit. Do té doby ne.

Komentáře

Vy jste vlastně taky rasista, když se o tom problému zmiňujete :D No ne, vážně... Rasismus a diskriminace byli, jsou a budou. Lidi budou vždycky vnímat rozdíly mezi sebou, ať už jde o barvu pleti, tvar očí, původ, vyznání, pohlaví nebo třeba jen barvu vlas,ů a budou se k tomu stavět každý po svém. Tomu se prostě zabránit nedá. Můžeme to přijmout a snažit se, aby to nezacházelo do extrémů, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Anonymní píše…
Řeknu to natvrdo a opravdu nekorektně. WASPové by se měli konečně probrat a odpovědět stejným úderem. Jestliže Obama hrál rasovou kartu, měli ji hrát také. Pokud Obama stavěl svou kandidaturu na "překonání rasového útlaku", McCain měl okamžitě kontrovat a sdělit, že jeho kandidatura je kampaní za zachování anglosaské Ameriky. To nikoliv primárně v rasocvé, ale především historické, kulturní a hodnotové rovině. Zkrátka - měl se primárně soustředit na získání "anglosaských voličů", oněch WASPů, kterých je v USA stále většina + hrstky spřízněných příslušníku menšin. Jak říká Huntington - Amerika není zemí přistěhovalců, ale kolonistů. a to je rozdíl.McCainovou nadějí možná bylo postavit kampaň tímto stylem, protože díky krizi a Iráku nad ním měl Obama výhodu. To by ovšem McCain musel být skutečně nekorektní.
Maro
Anonymní píše…
Při pohledu zvenku ČR je k podivení, kolik komentářů v ČR médiích je buďto apriorně negativních nebo sýčkovských k nově zvolenému prezidentovi - nebo se snaží najít cokoli, aby jeho úspěch zrelativizovali. S drobnou mírou stihomamíku bych řekl, žeb mnoha lidem v ČR vadí míra nových myšlenek a zde nepoznaného gentlemanství v vtrdém zápasu - a to na obou stranách. Nikdo nevíme, jakým prezidentem BO bude - americké volby jsou vždy více prohlídka marketingu než ideí. Pokud bude BO alespoň průměrným prezidentem, tak poslední volby znamenají:
- potvrzení, že americký politický systém prokázal, že je založen na geniálních pravidlech, která umožní změnu přístupu k rozhodování bez změny těchto pravidel
- ukončil ostudnou etapu otrokářství v USA. Toto nemá nic společného s falešnou korektností. BO se narodil do doby, kdy nesměl používat stejnou toaletu, restauraci, školu jako bílí. Jeho vítězství je synonymem pádu americké "berlinské" zdi
- několik desítek až stovek milionů lidí poznalo, že věta o rovnosti příležitostí v USA platí. Do deseti let budeme svědky důsledku uvolnění potenciálu skrytého v existujícím skepticismu a poraženectví mnoha menšin v USA. USA to urychlí v mnoha oborech.
template píše…
Je to bohužel pravda. Bohužel musíme brát v potaz pár věcí. Naprostá většina lidí (Američanů, Čechů) neví, co to slovo "rasismus" vlastně znamená a myslí, že to znamená něco jako "nesnášet cikány a černochy". Ad Paru - asi čtete něco úplně jiného, než já, protože já v českých oficiálních médiích nečtu nic jiného, než adoraci Baracka Obamy, která hraničí s jakýmsi kultem osobnosti. Velmi mě pobavila analýza v MF Dnes "Proč byl Obama zvolen". Důvody, které autor vypsal, mě vedly k zamyšlení, nedělá-li si z čtenářů legraci. Padly tam například i takové perly, jako že byl Obama zvolen kvůli dobrovolníkům, kteří pro něj zdarma pracovali a přesvědčovali občany, aby ho volili. No jistě. A sdružení Ne základnám je taky financováno z dobrovolnických, desetikorunových částek :-) Zcela pominuty byly hlavní faktory a to je zejména obrovská mediální masáž ve stylu "Kdo nevolí Obamu je rasista". Nakonec se médii zcela zblbí Američané tak báli "Bradleyho efektu", že raději zvolili muže, který nemohl nabídnout nic víc než "změnu" v historickém slova smyslu - že si konečně zvolí někoho s odlišnou barvou kůže. Tudíž můžeme s klidem říci, že AMerika se po letech všemožného potírání "rasismu" dostala k tomu, že má konečně rasistického prezidenta.
Anonymní píše…
Template, asi skutečně čteme každý něco jiného... podívejte se třeba na NP.
Tento server nabízí jinak docela solidní potravu pro přemýšlení - a to bez ohledu na míru souhlasu s autorem toho kterého článku. V tomto případě je to ale poušť a prázdnota omezená na hledání docela umělých argumentů o rasismu kampaně. Jestli to není také tím, že posuzujete USA měřítky (střední, postkomunistické) Evropy. Ti lidé byly před 5 generacemi otroky. Porovnání s nevolnictvím u nás kulhá už jenom z důvodu procentuálního zastoupení nevolníků a nemožností odlišit nevolníka od volníka na základě vnějších znaků. Bídou otroka nebyla nutně materiální bída, ale nemožnost rozhodovat o sobě a svých dětech. Tohle Amerika překonala za 5 generací. Tedy doufejme.
Btw, můžete mi dát nějaký link na citaci BO nebo někoho z jeho štábu, která potvrzuje rasový kontext jejich kapaně?
Finrod Felagund píše…
paru, on Neviditelný pes není úplně typické médium. Tam zpravidla píší lidé, kterým nevyhovuje způsob psaní v běžných, zejména tištěných médiích - a je fakt, že česká média ve smyslu HN, Lidovky, MF Dnes a Právo unisono celou dobu píší o tom, co zmiňoval Template... na Neviditelném Psu se potom hromadí příspěvky zpravidla znechucených lidí, kterým vadí tahle jednostrannost.
template píše…
Paru: Jak řekl Finrod, neřadím Neviditelného psa mezi "oficiální" média. Třeba právě proto, že se tam objevují dost politicky nekorektní názory a postoje.
template píše…
PS docela zajímavý článek zde http://tinyurl.com/4yqt7t
Anonymní píše…
Kdyby zvitezil Pacicka se silenou Baracudou tak je jiz pravdepodobne davno po valce, neb osa zla se tak prodlouzila ze ji neni mozno dale kontrolovat. Je to stado magoru a tato stranka je dilo idiotu Nazdar
Obama nezvtezil proto ze neni rasismus ,bylo to zoufalstvi nad zidoksindlem za zady blba Bushe a prochcance Cheynyho . Ada
Anonymní píše…
Doporučuji všem kdo používají slov jako "diskriminace černé rasy", "rasová nespravedlnost" a pod., vyhledat termín AFFIRMATIVE ACTION.
Teprve potom pochopíte KDO je v AMERICE diskriminován!!

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?