RUSKO: Rusko horší Sovětského svazu?

Od méně radikálních rusofilů slýcháváme často jako reakci na obavy z Ruska argument, že Rusko už přeci není Sovětským svazem a že v Rusku není komunismus, tak se není čeho bát. Toto tvrzení není vůbec přesné a navíc si troufám tvrdit, že je nebezpečné. Ukolébává nás totiž v představě, že Rusko není hrozbou. Naopak, ono je oproti dobám SSSR hrozbou mnohem horší.

To, co bylo na Sovětském svazu nejnebezpečnější vůči svému okolí nebyla ani tak komunistická ideologie (ta se "realizovala" hlavně dovnitř), ale tradiční ruský imperialismus, který zůstává naprosto stejný takových posledních pět set let a který sílí a slábne s prostředky, které Rusko v té či oné podobě na realizaci své politiky má. Doba SSSR byla velmi zvláštní - komunistická ideologie dělala svou neefektivitou všechno proto, aby SSSR nefungoval a dá se říct, že obrovská nebezpečná mašinérie bolševického impéria nefungovala díky komunismu, ale spíš jemu navzdory. SSSR se dostal po obrovských stalinských čistkách na nohy díky zásobování americkou a britskou armádou za druhé světové války a bezprostředně po ní, a když byl dostatečně zajištěn, aby přežil, začal s politikou "je jedno, že není co jíst, hlavně když je čím střílet". Sovětský svaz přesně na tomhle zkolaboval - komunistická ideologie mu svazovala ruce svými dogmaty, jinak by s potenciálem, který měl, obsadil a udržel mnohem větší část světa.

Rusové mají v dobrém zvyku spílat Gorbačovovi za to, že rozbil SSSR, avšak bylo z ruského pohledu o co stát? Silně o tom pochybuji. Rozpadem se Sovětský svaz zbavil problému separatistických národů, opuštěním komunistické ideologie se Rusko zbavilo neloajality vlastních lidí, respektive falešné loajality. Tam, kde při prvomájových průvodech za dob SSSR šla velká část Rusů do průvodu jen z povinnosti a ve skutečnosti sovětské zřízení rozhodně rádi neměli, se situace změnila. Ruskému státu, jeho politice a prezidentsko-premiérskému duetu Medveděv-Putin důvěřují lidé nikoliv z povinnosti, ale z vlastního nadšení. Rusové jsou hrdí na svou zemi a jsou ochotni prosazovat i takové zájmy, které nejsou úplně košer. Zároveň Putin nastolil v Rusku režim podobný Mussoliniho fašismu - což je další podstatný krok. Ačkoliv je slovo fašismus značně zprofanované, na Rusko se vyloženě hodí. V Itálii se říká přišel Mussolini a vlaky začaly jezdit včas - a něco na tom je, především, když tyto řádky čte někdo, kdo kdy v Itálii cestoval vlakem. Fašismus, jaký zavedl a prosazoval Mussolini, měl totiž jedinou maximu - dokonalou funkci systému, aby stát fungoval jako švýcarské hodinky. Cokoliv jde s tímto záměrem, je správné, cokoliv proti němu, je špatné. A je vcelku jedno, co to je. Stejnou ideologii v současné době prosazuje i Čína, ovšem ta v jejím zavádění nedospěla k možnému maximu, protože pořád ještě jsou věci, které prosazuje ideologicky (musí nějak uspokojit stárnoucí maoisty), ale i to se změní.

Nebezpečnost Ruska vůči jeho okolí v historii posledních pěti set let vyjadřovaly jeho imperiální choutky a maximalizace přesvědčení, že je jedno, že nebude co jíst, hlavně když budeme velmoc. Třebaže sovětský režim industrializací tomu pomohl, vším ostatním už ne - a byla to právě ideologie striktně industriální a prodělnická, která SSSR porazila, protože ho v době, kdy svět poskočil k informační společnosti, nechala zaostat. Odstraněním komunistické ideologie a zavedení mussoliniovské doktríny však imperiální choutky a přesvědčení o nutnosti ovládat svět dostaly nebývalou vzpruhu. Rusko je tak mnohem nebezpečnější, než bylo za carských režimů i než za dob SSSR. Za carských režimů jeho choutky limitovalo to, že v době industriální bylo Rusko agrární, a tak zaostávalo. Za SSSR bylo Rusko nebezpečné v té době, když bylo stejně industriální jako Západ a mělo nad Západem výhodu hlubokého přesvědčení o nutnosti vládnout světu za každou cenu. Jakmile svět vyspěl a proměnil se v informační společnost, SSSR zamrzl na industrialismu - a to ho stálo jeho pozici. V současné době ale je Rusko znovu na stejné technologické úrovni jako Západ a tak je velmi nebezpečné. Je o to nebezpečnější, že nemá žádné brzdy ve formě neefektivního systému, jako mělo dřív. Proto je potřeba se před ním mít na pozoru, oslabovat ho jak je to jen možné a snažit se mít nad ním neustále technologickou a vojenskou převahu. Jinak to můžeme minimálně ve střední Evropě rovnou zabalit.

Komentáře

To si nemyslím... Rusko nemá zájem popudit si proti sobě USA nebo celé NATO, z toho by nic nemělo. Dokud Rusko USA technologicky nepředstihne, a to se asi jen tak nestane, můžeme být podle mě v klidu. Horší to mají státy, které nejsou v žádné alianci (jako třeba Gruzie), jenže jak je vidět, takové státy můžou být terčem obou (všech třech) velmocí.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem