OMYLY 20. STOLETÍ: Organizace spojených národů

Nový seriál serveru Nekorektně.com Omyly 20. století přinese čtenářům pohled na hodnoty, instituce a plány, na nichž dvacáté století stavělo, ale které se ukázaly jako přinejlepším neschopné, často však destruktivní slepé uličky lidského vývoje. Nejde však o soupis "omylných" událostí z let 1901-2000, jako spíš o ideje, třeba zrozené před rokem 1901 nebo ještě místy funkční po roce 2000, které však 20. století přímo formovaly. První díl seriálu se zabývá jedním z největších, Organizací spojených národů.

Pro myšlenky OSN, stejně jako třeba pro komunismus, platí to, že mnozí o tom říkají, že "myšlenka je fajn, jen realizace pokulhává". K obojímu dodávám - ani ta myšlenka nestojí za nic, špatná realizace je pouze důsledkem od základů špatné myšlenky. Chceme-li zjistit, proč OSN nefunguje, nemůžeme se dívat pouze do roku 1945, kdy vznikla, ale na vznik jejího předchůdce, Společnosti národů (League of Nations). Po druhé světové válce se mezinárodní veřejnost domnívala, že za všechny problémy s válkou související, jakož i za další problémy v mezinárodním měřítku, může skutečnost, že Společnost národů neměla dostatek pravomocí. Jak nám ukazuje OSN, která má pravomocí nepoměrně více, v tom to není. Co je problematické, je universalistický charakter OSN, tedy samotná myšlenka, že lze nalézt jeden rámec pro všechny, jednu definici pro všechny, že lze stanovit jednotnou definici národa a tu prosazovat, a tak dále a tak podobně.

Důvody, proč OSN nefunguje a nemá cenu ji reformovat, ale tak nanejvýše zrušit, jsou především tři: za prvé charakter OSN je vpravdě podobný jiným omylům 20. století tím, že bezmezně věří v sílu odhlasovaného. Po dekolonizaci v 50. a 60. letech vzniklo na světě mnoho států postrádající jakoukoliv legitimitu, ale které mají zároveň ve Valném shromáždění stejnou váhu, jako třeba Spojené státy americké. Myslet si, že si jsou USA a Burkina Faso rovny je naprosto naivní představa a praxe OSN přitom funguje v tomto ohledu tak, že "odhlasujeme-li si, že problém neexistuje, pak neexistuje".

Druhý důvod pro zrušení OSN - a nehledání za ni náhrady - je ten, že pokud bychom nechali svět své přirozenosti, různé země si vyvinou různé instituce. Cílem OSN bylo prosazovat národní myšlenku, tedy etnického sebeurčení na základě jazyka, kultury, atp., přičemž za národ se globálně začalo považovat to, co vzniklo mezi evropskými romantiky v 19. století. Že mají Afričané absolutně jinou představu národa samozřejmě nikoho v OSN nezajímá, a tak radši OSN bude trvat na tom, aby všechny země šly v zásadě stejným vývojem. Zároveň ovšem - a v tom je OSN nesmírně schizofrenní - je instituce nastavená tak, aby ignorovala vývoj států a jejich hranic jako živelný mechanismus a drží se zuby nehty kolektivně schválené mapy světa. Nikomu v OSN samozřejmě nepřekáží realita, jako že Somálsko už v praxi neexistuje, ale jde v praxi o státy hned čtyři. Nejsou uznány OSN, mají smůlu, nikdo se s nimi nebaví. Neříkám, že je Puntland nebo Somaliland zrovna vzorem dobrých států, to rozhodně ne, ale legitimitu mají nesrovnatelně větší, než jeden neexistující somálský stát. Stejnou chybu dělá OSN v Rwandě, Súdánu a dalších místech, kde je etnický konflikt - místo uznání faktu, že neexistují žádní Rwanďané, ale pouze Hutuové a Tutsiové, se modré přilby snaží vyřešit konflikt tím, že budou udržovat při životě politickou mrtvolu zvanou Rwanda, čímž opět zadělávají na další konflikt, místo toho, aby nechaly domorodce, aby si postavili společnosti podle svého a aby pouze hlídaly, že se mezi sebou nezačnou vraždit.

Třetí zásadní omyl OSN vychází z reality doby, kdy OSN vznikla. Tedy absolutní ignorování demografické a kulturní reality ve prospěch ideologie a výsledku druhé světové války. Podíváme-li se na mapu Evropy podle OSN, jsme beznadějně ve východní Evropě a v ruské sféře vlivu, protože si to Stalin v roce 1945 tak nadiktoval. Změnit to samozřejmě nelze, protože by změnu muselo schválit Rusko, které to nikdy neudělá, neboť na stavu, který OSN uznává, nechce nic měnit, naopak ho chce posilovat. Že se Čechů, Poláků, Slováků a Maďarů nikdo neptá, to už nikoho nezajímá. O tom, že OSN ignoruje existenci Evropské unie, ASEAN, Mercosur a dalších podobných organizací už ani nemá smysl hovořit - jde jen o další potvrzení toho, že je OSN v dnešní době pouze hodně drahým anachronismem.

Jako nesporná výhoda OSN se mnohým jeví to, že jde o klub, který zajišťuje jednotnost mezinárodního uznávání států. Nejsem si zdaleka jist tím, že jde v tomto případě o výhodu, vžiji-li se do situace společnosti, která chce fungovat pospolu a suverénně, ovšem je jí v tom bráněno. Podle "pravidel" aby byla taková společnost uznána za stát, musí být uznána OSN, kterou ovšem není zpravidla uznána nikdy, protože ten, na kom se daná společnost chce osamostatnit, už v hlasovacím orgánu sedí a má tam své přátele, kteří třeba mají rovněž podobné problémy a tak vlastně nehlasují například o Kosovu, ale o Katalánsku, jde-li o Španělsko, nebo o Korsice, jde-li o Francii. Tvrdím, že takový přístup není fér. Toto má samozřejmě své opodstatnění v minulosti - a sice v konceptu "trvalosti", "věčnosti" a "neměnnosti" hranic, což je (opět spolu s komunismem) jedna z nejhorších utopií na světě. Samozřejmě, že nic takového neexistuje a každá hranice se jednou změní - příkladem budiž české země ve dvacátém století, které hranice svých státních útvarů změnily šestkrát - a to navzdory úzu o jejich neměnnosti. Toto romantické pojetí "věčnosti" a "trvalosti" pak vytváří zbytečné konflikty - jde totiž o ideu, za níž jsou mnozí schopni umírat, přesto však je to idea doslova směšná, neboť není více než 150 let stará a lidé se dříve bez ní v klidu obešli. Válčilo se o léno, o náboženství (v čemž měl zase prsty universalismus - lidé věřili, že existence jednoho vylučuje druhé), ale nikdy ne o "národní svébytnost". Feudální vztah aristokracie a poddaných byl velmi jasný - poddanému bylo jedno, jakou mluví panovník řečí, hlavně když ho ochrání a bude konat své vrchnostenské povinnosti a panovníku bylo jedno, jakou řečí mluví jeho poddaní, hlavně když budou odvádět své povinnosti (robota, později daně). OSN tak stojí na principu, který není nijak přirozený; je lidským výmyslem 19. století, který se začal uplatňovat po první světové válce - a tváří se přitom tak, že jde o věc danou a věčnou.

Důkazů o nefunkčnosti je mnohem více a jsou často diskutované, ale většina z nich nechává v plénu ilusi, že onu instituci lze reformovat. Vezmeme-li však v úvahu její hliněné - a dávno zborcené - základy, stačí říct jediné. Každý další den existence OSN je pouze dalším zbytečným dnem její existence.

Komentáře

Anonymní píše…
Po dlouhé době článek, se kterým se dá souhlasit...

OSN je zcela zbytečná a především šíleně drahá institucem, jejímž snad jediným plodem jsou každoroční zprávy o tom, jak denně umírá 26 dětí na podvýživu a jak má západní člověk povinnost je spasit.
Anonymní píše…
OSN není jen zbytečná, je kontraproduktivní a její existence způsobuje nejrůznější škody a náklady (u druhých).
Jenda
Ondra píše…
No jo, k ničemu sice je, ale nějaká globální instituce, kde by existovala snaha o konsenzus nad elementárními záležitostmi mezi všemi státy, by existovat měla. Nebo ne, ale pak se musí akceptovat, že na světě je a bude normální odlišný výklad mezinárodního práva, rozdílný výklad lidských práv, jiné představy o spravedlivém vládnutí atp. a nebude možné za porušování práva v očích jedné země uplatňovat vůči druhé sankce.
Anonymní píše…
OSN,jakošto i EU založila skupina Bilderberg.Na Internetu si o tom můžete počíst.Tito lidé to sami přiznali.Bez komentáře:NWO
template píše…
"The UN is right - you can't be any more UN" :-)) (Megadeth)
Karpaty píše…
Omyly 20. století: tesim se tesim, jde o velmi silne tema, ktere, doufam, pro NEKOREKTNE.COM, bude lahudkou ... a pro ctenare, taktez.
Anonymní píše…
objeví se v seriálu o omylech také neokonzervatismus ? :-)
Anonymní píše…
anonymni: to ti neodpovedej, kdykoliv jsem tady v diskuzich pouzil slovo neokonzervatismus, nikdo neodpovedel. Maj to v hlavicce, ale nemluvej o nem. Je to tabu. Nechtej vyjevit, ze jsou to latentni levicaci...
Anonymní píše…
Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí údajně navrhl OSN rozpustit Švýcarsko. O jeho požadavku by mělo jednat nadcházející Valné shromáždění OSN, které se sejde v New Yorku 15. září.

http://www.lidovky.cz/osn-projedna-rozpusteni-svycarska-ktere-navrhl-kaddafi-pjy-/ln_zahranici.asp?c=A090903_190624_ln_zahranici_pks

p.s.
Ze vzteku nad tím, že jeho syna s manželkou dali v Ženevě do basy, protože mlátili a kopali svého sluhu.
Unknown píše…
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown píše…
Zajímavý článek. I když ani tohle téma není, jako ostatně většina politických námětů, černobílé, o přínosu OSN se dá s úspěchem polemizovat. Pro mě bylo poslední kapkou období vpádu armády USA do svrchovaného Iráku. Nejde mi o Irák, ať z něho pro mě za mě udělají třeba parkoviště, nýbrž o princip. Ačkoliv jsem to měl zprvu za zlé Spojeným státům, byla to právě OSN, kdo selhal. Zatímco míroví inspektoři OSN bádali po oněch démonizovaných ZHN, USA si to namířily na zteč. Přišlo mi to stejně bizarní, jako kdyby se statik pokoušel zjistit rozsah poškození pilířů domu za doprovodu ran od bouracích kladiv dopadajících na zdivo budovy, protože to demoliční četa uznala za vhodné.. Očekával jsem velmi tvrdý feedback ze strany OSN, když už nebyli schopní útok diplomatickými nástroji oddálit. Jejich mlčení ve mně však zaselo otázky, jejichž zodpovězení se téměř plně kryje s myšlenkou tohoto článku.
Anonymní píše…
Náhodou jsem narazil na tuto "analýzu" OSN. Jmenuji se Dalibor Bartoš a měl bych k tomu několik poznámek. Autor článku píše o tom, že myšlenka založit OSN byla zcela špatná. Onou škodlivou myšlenkou je "univerzalistický charakter organizace". Podle autora je špatné, že státy Valném shromáždění mají všechny jeden hlas, a tak USA je na tom stejně jako kdejaký africký stát, a to je přece skandální, že?
Takže není pravda, že jsou si všechny státy rovné - USA má stálé křeslo v RB OSN a právo veta, tudíž může schodit jakákoliv návrh ze stolu. Naneštěstí pro USA právo veta mají i VB, Francie, Rusko a Čína. A v době iráckého tažení hodlaly tyto státy použít svého práva, a proto USA raději celou OSN obešlya zaútočilybez mandátu. Kofi Annan tento útok nazval protiprávním.
Která jiná organiazce či státy se stará o miliony hladových tohoto světa? Dobře, určitě jsou tady chyby, ale alespoň existuje entita, která se snaží budovat spravedlivější mezinárodní systém. A jelikož se zabývám OSN, tak vězte, že tato instituce se bude reformovat a USA budou jednou z hlavních zemí, které toto budou podporovat.
Na závěr bych chtěl napsat, že i když s autorem nesouhlasím, za článek mu děkuji a přeji mu mnoho úspěchů v jeho činnosti.
Anonymní píše…
to hate:
Jenže tak, jak to píšete Vy, to nebylo: Po "démonizovaných" ZHN už nikdo nepátral, protože Saddám inspektory OSN z Iráku vyhodil, aniž by předložil důkazy o jejich zničení - totiž těch chemických zbraní, které titíž inspektoři našli a zaprotokolovali po 1. válce. Dále Saddám neplnil a porušoval x rezolucí OSN, takže autoritu OSN zachraňovaly právě USA. A proto OSN také bylo zticha, netřeba se divit! (Nemluvě o tom, že jakkoli je OSN v morálním úpadku, většině tam sedících dam a pánů bylo jasné, že zbaví-li někdo svět stvůry typu Saddáma Hussejna, bude na světě jen líp.)

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?