SPOLEČNOST: Za jakou ideou stál včera v Berlíně Václav Klaus?

FO00501213 Václav Klaus měl včera projev na Humboldtově univerzitě, v němž se, jako tradičně, opřel do eura a Evropské unie. Přitom ovšem konečně kromě kritiky představil i nějakou vizi, jak by Evropu rád viděl – jako Evropu států, které jsou hlavním zdrojem moci. Nevím, jestli v poslední době nezapínal počítač nebo nešel na libovolný bývalý hraniční přechod počítat projíždějící auta, ale každopádně se dá říct jedno – zcela evidentně si nevšiml, že dvacáté století, století mas, davů, všeho organizujících “národních” států, je naštěstí pryč. Abychom jen neopakovali po mládežnících z 50. let cosi o “zastaralosti” a “nové budoucnosti”, pojďme se podívat na hlubší, historický původ Klausových názorů.

Celá dlouhá staletí byl člověk člověkem, buď šlechticem, měšťanem nebo poddaným. Postupnou evolucí se podařilo zrušit robotu a nastolit systém, v němž má každý člověk takovou pozici ve společnosti, na jakou si vydělá a kdy stát na něm zajímá pouze jedna věc – jestli zaplatil daně, a pokud vyváží/dováží zboží, jestli zaplatil clo. Byla to doba, kdy jestli byl někdo občanem Rakouska-Uherska, Pruska, Francie nebo Spojeného království bylo úplně jedno, živnost mohl rozjet kdokoliv kdekoliv, mohl se rovněž usadit kdekoliv v Evropě a myslet na to, jak si prožije díky své pracovitosti život, v němž si dopřeje to, po čem toužil. Samozřejmě mnozí zůstávali na rodné hroudě, ale opět to bylo ze svého vlastního rozhodnutí. Člověk byl tehdy individuem, nikdo se ho nesnažil “otesat” do formy nějaké “masy”, kategorizovat nebo jinak kádrovat. Ačkoliv se nám to zdá neuvěřitelné, kádrování a monopol chamtivého státu na to určovat, jaký smí mít občan kontakt se zahraničím, je myšlenka až opravdu 20. století.

Ve 20. století každodenní realitu v Evropě udržovali právě tito lidé, kteří měli potřebu prověřovat, kádrovat a zakazovat nebo z milosti povolovat. Nejen komunisté a nacisté, ale prakticky příslušníci všech ideových proudů ve 20. století bazírovali na silné roli států. To by bylo, aby kdejaký Franta z Horní Dolní mohl jen tak mir nichts dir nichts dělat něco s Konradem z Oberunterthalu! To bychom se na to podívali. Celé dvacáté století ti, kteří za to byli odpovědní, budovali “novou a šťastnější budoucnost přátelství mezi národy”, kde oním národem se myslí samozřejmě stát. Podívejme se například na to, jak spolu fungovala RVHP – mezi státy (řízenými komunistickými stranami) panovalo nerozborné bratrství a vzájemná láska. Ze samé lásky představitelé jednoho státu s představiteli jiného státu milostivě dovolovali, aby za určitých podmínek určitý počet lidí z jedné země mohl navštívit ty z jiné země. Že si ovšem běžní Slováci mysleli nejen o Maďarech, ale i o Češích svoje a často to nebylo, navzdory oficiální propagandě, nic pěkného, to už byla věc jiná.

To, co jsem výše popsal, nemá nic společného s komunistickou ideologií, ale s ideologií národních států, kterou ke své nefunkční dokonalosti dovedla Organizace spojených národů či Mezinárodní olympijský výbor. Místo toho, aby se každý, kdo si myslí, že na to má, u MOV přihlásil s tím, že se půjde kvalifikovat na olympiádu, musí jít za olympijským výborem ve své zemi, který pak vysílá “reprezentaci”. Je ale potom olympiáda přehlídkou nejlepších z nejlepších? Není, protože tam zbytečně zabírají místo horší lepším, kteří se na hry protlačili jen kvůli své státní příslušnosti. Není tohle takhle náhodou princip, proti kterému nejeden český pravičák oprávněně kritizuje pozitivní diskriminaci v případě žen či menšin? Podobné je to i s OSN. Protože se jedná o organizaci, která dělí svět na státy, jsou v ní tyto státy zastoupeny a právě ony činnost OSN organizují. Jaký je výsledek? Velké země, byť sebeslušnější a sebevýznamnější, mají totéž hlasovací právo ve Valném shromáždění jako země malé a bezvýznamné, což samozřejmě způsobuje, že významné země nemají o dění v OSN zájem. Výsledek je jaký? Organizace nefunguje.

Tento svět, který skončil v Evropě v 90. letech s nástupem internetu, rozšířením platebních karet a zejména s evropskou integrací, zastupuje a obhajuje Václav Klaus. Jeho názory by byly co platné v roce 1985, kdy svět skutečně podle jeho teorií fungoval, ovšem dnes to tak není, dnes se díky všem bohům co na světě jsou vrátila suverenita aspoň v těch slušnějších a civilizovanějších zemích alespoň částečně zpět občanům. Češi-domasedi to nepocítí, ale Češi-emigranti už ano. Dnes není problém, když mě omrzí život v České republice se sebrat, sednout za letadlo za pár korun, odjet do kterékoliv jiné země EU a rovnou tam rozjet byznys nebo se nechat zaměstnat. Bez přídavných povolení (od roku 2011 už ani v Německu nebo Rakousku), bez toho, aby se mě kdokoliv ptal, bez toho, abych se musel před kýmkoliv obhajovat. Prostě jdu a zkusím své štěstí, jestli tam o mě mohou stát. Samozřejmě tenhle systém se kdekomu, včetně pana Klause, nelíbí. Pod heslem co si má nějaký soukromník co rozhodovat by nejradši tito etatisté opět měli moc nad tím, kdo kam půjde, co kdo kde bude dělat. Tu moc už nemají a tak záštiplně štěkají. Jsou sami anachronismem – něco jako OSA v dnešní digitální době.

Lidé jako Václav Klaus či Jiří Paroubek už na prodlužování komatu svého 20. století moc času nemají, protože za dvacet let jim, pokud nějak nezvrátí uměle vývoj zpět ke století úředníků a formulářů, už nikdo naslouchat nebude. Proto teď kopou a snaží se lidi novým světem, plným “bezcitné globalizace” a – řečeno s nesmrtelnou Věrou Pohlovou, důchodkyní – počítačů a internetů, strašit. Naštěstí to snad dlouho nevydrží, rozhodně ne celoevropsky, a co se týče České republiky, maximálně se stane to, že bude ČR zase nějakých pár desetiletí za Západem civilizačně pozadu.

PS: A za řeckou krizi opravdu nemůže euro, ale řecká rozežranost. Euro chrání řecké občany – kdyby měli drachmu, stát ji devalvuje, čímž ale de facto okrade svoje občany o nějakých 40% svého majetku. Řekové by nejspíš neprotestovali, protože jsou na okrádání ze strany svého státu zvyklí, ovšem vědomí, že tento nástroj existuje, by nevyřešilo problém. Stát by se opět zadlužoval a když by přišel čas splácet, opět by své občany okradl. Teď se aspoň poprvé v novodobých dějinách budou Řekové muset zachovat zodpovědně, zefektivnit (seškrtat) státní správu a zjednodušit život soukromému sektoru. A to vše na čí popud? Ano, odpovídáte dobře, na popud Evropské komise, která učí levicové Řeky pravicovým reformám.

Komentáře

Ondra píše…
Absolutně nechápu, proč je tady Klaus srovnáván s Paroubkem, když první jmenovaný je konzervativní euroskeptik a druhý PROEVROPSKÝ socialista.
Finrod Felagund píše…
Proč? Protože oba jsou etatisté. Paroubek je proevropský, ovšem prosazuje mezivládní princip EU, nikoliv supranacionalistický. Navíc nejde o postoj vůči EU jako takový, Paroubek je pro EU jen proto, že ODS je má nálepku strany euroskeptické, to je všechno, ale nejvíce euroskeptiků je tradičně mezi voliči ČSSD. Jde o to, že jak Klaus, tak Paroubek, obhajují jako "ty správné" pořádky světa před informační érou a globalizací.
Ondra píše…
A to někdo napsal, že "supranacionalismus" je jediná možná cesta evropské integrace? Paroubek není pro EU kvůli ODS, ale protože tomu věří - věří v myšlenku solidární sjednocené Evropy, což je stěžejní idea evropských socialistů, druhé nejsilnější evropské politické síly.

Jen Tobě asi vadí že jsou oba Češi, protože sis z kdovíjakého důvodu usmyslel, že co se řekne v Česku a nevelebí neoliberalismus, tak je automaticky zaprděné, čecháčkovské, potenciálně levicové a nejlépe by bylo aby takové rozhdnutí nahradil nějaký kompetentní úředník. To je vize na kterou máš bezpochyby právo, ale je mimo.

A co Němci, kteří na Humboldtově univerzitě Klausovi tleskali?
Anonymní píše…
tohle se stane, navzdory všem eurohujerům :

"tento evropský superstát nevydrží, ale ztroskotá na úskalích nacionalismu. Když tyto těžké časy přijdou, vlastenci dobudou na bruselských byrokratech, kteří si nikdy nezískají loajalitu nebo náklonnost,zpět kontrolu nad národními osudy"
Patrick J. Buchanan, inspirující autor pro mnoho lidí. Na doporučení kamaráda jsem začal číst jeho práce. a totéž doporučuji ostatním

Nepřítel globalismu (avšak cestující po světě)
Finrod Felagund píše…
Skončí na nacionalismu, pokud ten nacionalismus někdo bude rozdmýchávat. Pokud se nechá všechno bez rozeštvávání nacionalistických nálad, lidi si zvyknou a "národní" státy půjdou k čertu. Čím dřív, tím lépe.
Anonymní píše…
Že chce EU takovou, kde hlavní slovo budou mít státy, tj. EU mezivládní a nikoli supranacionální, to už je známo dlouho. Viz např. newsletter CEPu červenec 2006. Takže žádný, že konečně představil nějakou vizi.
Dál tady pod pojmy etatismus nebo suverenita (národního) státu slučuješ dvě naprosto různé představy o roli státu.
Něco jiného je chápat stát jakožto základní jednotku na mezinárodním poli a něco zatraceně jinýho je chápat tentýž stát zároveň automaticky jako etatistický, všeorganizující. Podsouvat Klausovi, že zastává ideu všeorganizujícího státu, to je od tebe pěkná lež.
Totiž, něco jinýho je, kdo má rozhodovat a něco jiného je jak by se mělo rozhodovat. Klaus je zastáncem, že v EU by měly rozhodovat státy (resp. vlády pod kontrolou parlamentů), nikoli Komise, a tyto státy by si měly být rovny. A jak by měly rozhodovat – no právě měly by dělat ono odstraňování bariér, zajistit, aby si každý mohl co nejsvobodněji vycestovat, udělat si živnost jinde atd. atd. Opakem je Komise chrlící jednu směrnici za druhou (schvalované Radou, kde státy nemají rovný hlas a kde jakmile by někdo chtěl nějakou pitomost vetovat, hned je za potížistu ... a to nemluvě o demokratické maškarádě v podobě Evropského parlamentu).
A proč by podle Klause měly (v EU) rozhodovat státy? Inu, to je pořád ta jedna z jeho základních myšlenek, která se vine všemi jeho kritikami ngoismu, europeismu, environmentalismu atd. Protože stát v tomto smyslu, tj. národní parlamenty a vlády jsou za svou činnost odpovědny voličům (či chceš-li, tak obyčejným lidem, jakkoli je tento pojem v poslední době používán kdekým ke kdečemu) a voličům u voleb skládají účty a právem se bojí, že by lidé nemuseli jejich nápady (zákony) vždycky přijmout s klidem. Žádnej úředník v Komisi nebo v jakýmkoli orgánu typu COREPER tenhle problém řešit nemusí a tak mu vůbec nepřijde za těžko vymýšlet hovadiny typu přimíchávání biotentononců do nafty, antidiskriminačního šílenství, společné zemědělské politiky v podobě jaké je, nebo zahnutí banánů či okurek, nemluvě o špidlovině s regulací slunečního svitu.
A btw. Klaus jakožto klasickej liberál, žádnej etatista, ti stopro potvrdí, že takový stát v jeho pojetí by měl mít minimum pravomocí, vydávat minimum zákonů – opakem je právě systém v současné EU, tj. snaha do všeho zasahovat, stále se víc a víc integrovat, centralizovat a unifikovat. Jako komunismus.
K tomu bych ještě dodal, a snad to teď nepopletu, Klausovi nevadila původní myšlenka v ESUO či EHS, tj. zajistit volný pohyby. Vadí mu ale to neustálý přesouvání kompetencí na nadnárodní úroveň, což je základní myšlenka ovládající myšlení uvnitř struktur EU.
A proč to skončí na nacionalismu? Protože lidi těhle hovadin budou mít dost, protože systém EU je z podstaty nedemokratický a dost si zvykl na přehlížení občanů a navíc ti lidé si to nenechají líbit tím spíš, protože s Bruselem spojení necítí. S (národním) státem ano, bez ohledu na to, jak se národní stát v 19. století vyvinul a co si o tom myslíš. Když je krize nebo až bude jakákoli krize či jakákoli vypjatá situace, všichni se sjednotí okolo té myšlenky, kterou považují za jejich. A to nebude evropanství, ale národ (a pro mě za mě se ti to líbit nemusí). A tihleti lidi budou právě ti obyčejní občané, přesně ti, na který EU kašle (protože jimi není kontrolována), pár intelektuálů jako ty to nezmění. Ani Marxovi se to moc nevedlo.
Klasickým případem vypjaté situace je mistrovství světa/olympiáda v hokeji/fotbale, okolo toho se i jinak apatičtí Češi sjednotí. Nebo zasedání G20 – snad mi nebudeš tvrdit, že tam Sarkozy a spol. jeli vyjednávat ve prospěch Evropy (nebo dokonce Česka).

Komo
Anonymní píše…
Finrode, Tomu sám nevěříš :-) já chápu, že jsi teď militantně "proevropský", ale pokud chceš být brán vážně, musí mít Tvoje argumentace nějaké ratio.
Maro
P.S. Příspěvek od Koma je velmi výstižný
Anonymní píše…
Prispevek od "Komo" je opravdu vynikajici. Skvele shrnuto a vysvetleno, vyborne vyvracena demagogie z clanku.
Anonymní píše…
Komo +1, perfektne napsano
gofry píše…
"A za řeckou krizi opravdu nemůže euro, ale řecká rozežranost. Euro chrání řecké občany – kdyby měli drachmu, stát ji devalvuje, čímž ale de facto okrade svoje občany o nějakých 40% svého majetku."

Presne tak, ďaleko lepšie predsa je, keď o tých 40% okradne všetkých nás ostatných v Európe. Predsa my sme na vine, my sme čerpali výhody Gréckeho rozhadzovačného štátu, nie Gréci. Tak je logické, že to teraz musíme zatiahnúť my.
Anonymní píše…
zacinam si myslet, ze Finrod je fakt snad placenej Bruselem... neni nahodou ten vas svazackej spolek za pripojeni Norska k EU a ten sudetackej taky sponzorovanej z dani nas vsech?
template píše…
Taky se kloním spíš ke Komově argumentaci, kterého tímto zdravím - myslím, že v tomhle článku podsouváš Klausovi něco, co nejenže nikdy neřekl (a už vůbec ne v tom univerzitním projevu), ale co si s největší pravděpodobností ani nikdy nemyslel...
Anonymní píše…
Komo:
Jestli míníte to, že státy jsou suverény na svém území, tak to se vloupáváte do otevřených dveří. Ale vy spíš máte na mysli, aby tvorba legislativy byla čistě věcí jednotlivých států, porotože vlády vždy rozhodují v rámci legislativy platné na jejich území a dávají návrhy ke změně této legislativy. Myslím si, že Vaše představa " ... že v EU by měly rozhodovat státy (resp. vlády pod kontrolou parlamentů), nikoli Komise, a tyto státy by si měly být rovny..." je naplněna už dnes, státy podle své síly a schopností Komisi ovlivňují. Myslím si také, že rozvolnění Unie na - promiňte mi přehánění - "Společenství uhlí a ocele" by nemělo jiný faktický dopad než vytváření nových sfér vlivu velkých států. Vlády jsou odpovědny svým občanům. Pokud nebudou mít v Evropě společně formulované zájmy na vzájemných ústupcích, tak převládne známá situace Obecné louky z teorie her (všichni ji využívají na pasení ovcí odpovědně do prvního porušení pravidel, pak se stává pro jednotlivce prospěšnějším louku co nejdříve vypást).

Všichni:
Podstatné otázky pro mne jsou:
- má občan ČR větší šanci mít rozumné zákony a vymáhání práva s EU nebo bez ní?
- je pro stabilitu historického kulturního regionu kde žijeme lepší být v EU nebo ne?
- je náš návrat to historického západoevropského civilizačního prostoru nezpochybnitelný?
- jaké diskuse byly ve veřejnosti a hlavně jaké argumenty se diskutovaly v době uzavírání smluv s Francií, UK a SSSR před druhou světovou válkou? A v souvislosti s Marshallovym plánem po válce?

Je jedno hezké slovenské přísloví: Keď je koze dobre, ide na ľad tancovať.

A prosba nakonec: diskuse na těchto stránkách jsou nesmírně inteligentní a uzkazují zvídavého ducha účastníků. Prosím zvažte vybalancování potřeby brilantních intelektuálních diskusí s dopady politických rozhodnutí, které těmito diskusemi také formujete. Aby se za 30 let idealizovaně nemluvilo o zlatých létech 1990 - 201x, kde jsme ale bohužel neustáli rizika rozhodování. Samozřejmě kvůli někomu jinému než jsme my.

Martin
gofry píše…
"má občan ČR větší šanci mít rozumné zákony a vymáhání práva s EU nebo bez ní?"

Bude mať občan ČR vačšiu šancu na zmenu ak mu budú zlé zákony vydávané v Prahe alebo v Bruseli?

Bude mať horšie dopady zlé rozhodovanie v Prahe alebo v Bruseli? Praha môže poslať do kolien ČR, Brusel tam pošle celú Európu.
Anonymní píše…
ZAY:
Dobrý a výstižný článek. Klaus nikdy nebyl a není konzervativec. Je to etatista a národní socialista, tělem i duší. Definici konzervativce nesplňuje ani omylem. Stačí se podívat i na chování jeho vlády 1992-1997. To nebyly kroky typické pro konzervativce. Bránil privatizaci velkých podniků a bank, nezajistil dostatečnou ochranu soukromého majetku, nebránil nárůstu byrokracie a korupce. To je konzervatismus? Klaus prostě zakrněl v národoveckých poměrech 19. století :-)
Anonymní píše…
ZAY to Komo:
S národním státem se neidentifikuji. Pro mě je zásadní vymezení tradiční, nikoliv národní stát. Národní stát nesnese ve svém lůně nikoho jiného, ačkoliv tam historicky patří viz Československo a vyhnání Němců, viz Slovensko a maďarská menšina. Takže k čertu s národními státy, nadělalo se v jejich jménu už dost zla během slavného 20. století, nemyslíte?!
Anonymní píše…
ZAY:
Ještě k Řecku. Jistěže jim neublížilo euro, nýbrž jejich socialistický bezstarostný život, 14 platů, odměny za velikonoce a vánoce, zaměstnanecké bonusy, příspěvky na auta pro rodiny atd. atd. Nedal bych jim ani cent. Řecko je vřed v těle EU.
Anonymní píše…
Na moudra lidového politologa Zaye nelze nereagovat.
To, co Zay nazývá Klausovým národním socialismem je ve skutečnosti konzervativním patriotismem, který tvoří neoddělitelnou část konzervativního smýšlení. Dobře to popisuje Andrew Heywood : "Konzervativnímu nacionalismu nejde…o zásadový nacionalismus univerzálního sebeurčení jako spíše o příslib sociální soudržnosti a veřejného pořádku, ztělesněný v pocitech národního vlastenectví. Konzervativci chápou národ především jako organickou entitu, vyvěrající z elemntární touhy lidí tíhnout k těm, kdo mají stejné názory a zvyky, kdo vyznávají stejný životní styl a vypadají stejně jako oni.
Vlastenecká loajalita a vědomí příslušnosti k národu se tak mění v obranu hodnot a institucí, za nimiž stojí dějiny. Nacionalismus se tak stává jednou z forem tradicionalismu…V moderní politice se nacionalismus stal článkem víry většiny, ne – li všech konzervativců…neméně zřejmé je to i na urputném „ euroskepticismu“ konzervativní pravice.“"

Klause je skutečně asi nejkonzervativnějším relevantním politikem v současné ČR. Není to sice Buchanan ani De Villiers, ani Blocher, ale přesto v sobě zahrnuje mnoho z konzervativní agendy a dal by se označit za konzervativce.

Docela mě točí, když neoliberálové typu Zaye určují kdo je a kdo není konzervativec.
Konec konců, ani s tím volným obchodem to není u konzervativců úplně jasné. Někteří vůči němu mají výhrady (Buchanan, Kirk, Scruton, De Villiers atd.)
Význačný konzervativní filozof Roger Scruton (dle Zaye zřejmě národní socialista) dokonce soudí, že dnešní formu globálního kapitalismu by konzervativec podporovat neměl. Scruton přichází také s odpudivou vizí tzv. multinárodního byznysmena : "„je to někdo, kdo si přeje zničit všechny odlišnosti mezi lidmi a kdo se v žádném městě necítí doma, protože je všude cizincem – včetně svého rodného města. Vnímá svět jako jeden ohromný systém, v němž jsou všichni stejnými zákazníky a konzumenty, výtvory tužeb a potřeb. Šťastný je pouze tehdy, pokud může přemísťovat lidi z místa na místo, rušit lokální vazby a bořit hranice i zvyky ve shodě s neúprosnými požadavky ekonomického pokroku.“

Rovněž intelektuální fb skupina "Union of conservatives, nationalists and romantics" v charakteristice své skupiny mj. píše : Autentický konzervatismus neznamená současný neoliberalismus ani neokonzervatismus."

Pardon za dlouhý příspěvek, ale Zay mě po nějaké době zase celkem nadzvedl.

Maro
Anonymní píše…
Vážení,
ztrácím se v pojmech jako národní socialismus, konzervativní patriotismus apod. Ano, jsem primitiv.
Nicméně faktem je:
- Evropa národních státečků skončí v podobných rozmíškách jako Srbsko-Chorvatsko a velké země si budou mnout ruce.
- Pokud chce být Evropa jednotná (a pro náš osobní život prospěšná), tak ji musí něco držet pohromadě (idea, kultura a v nejhorším i silná ruka orgánů EU)
- Při současné slabé ruce orgánů EU je pro jednotu Evropy nezbytná jednota názorová a proto nelze integrovat "nekompatibilní" země.
- Myslet si, že dřív to bylo ideální a vše bylo volné je nesmysl (bylo by na několik stránek popisovat všechny příklady).
Z laického pohledu tedy s Klausem musím souhlasit.
M.Adamec
Ondra píše…
Já si osobně myslím, že každá historická etapa má převažující, řekněme společensko-organizační jednotku. Minimálně od roku 1648 se nám tady formuje "národní stát", tedy jednotka, jejímž atributem byl a je politický národ.

Je bez diskuse, že se národní stát během 20. století dostal do krize. Ale nabídl někdo smysluplné alternativy? Postmoderna (a tím nemyslím filosofické hnutí, ale obecně post-moderní současnost) nabídla sice alternativy k NWO, ale ve skutečnosti to jsou jen nereálné sny o multikulturní harmonii. Neoliberalismus chápe společnost jen jako obří trh rovnocenných a rovných konzumentů a zákazníků, o kolektivních identitách nechce nic slyšet. Obě cesty jsou cesty postupné dezintegrace společnosti a cestou do pekel.

Někde národní stát funguje hůře, jinde lépe. Mám dojem, že jeho význam nezmizí, spíše jde čekat transformaci - již dnes je "národní politika" přirozeně omezena nutností řešit světové problémy po jiné linii, než je linie národní. Nevylučují se s ním ani takové integrační projekty jako EU.

Ale právě na případě EU vidíme jak je národní cítění a národní zájem stále silný :-) Finrod tu může vyskočit z kůže vzteky kvůli Klausovi, který prý žije ve světě minulosti. Pokud je tomu tak, žijí ve světě minulosti i Francouzi nebo Němci, kteří jasně i na evropské půdě prosazují své zájmy. Řekněme, že často jsou "zájmy Evropy" výrazně germanizovány, nebo "zfrancouzštěny" :-) Lze se jim divit? Ne, vyplývá to z logiky moci.

Nicméně vyčítat obdobnou snahu Václavu Klausovi je poněkud schizofrenní :)

Evropská integrace je otevřený projekt. Psát o "cestách minulosti" a jediných možných řešeních až příliš připomíná marxistické "zákonitosti dějin".
Anonymní píše…
M.Adamec: kde berete tu jistotu, ze skoncime jako Srbsko-Chorvatsko? Ja si nic takoveho neumim ve stredni evrope a okoli predstavit... pokud se sem masivne neprestehujou muslimove
Anonymní píše…
Pane Adamče,mýlíte se

Problém Srbska a Chorvatska byl zakódován právě v tom, že se tyto odlišné historické národy dvakrát dostaly do jednoho nepřirozeného státního celku.
Poprvé v něm byla uplatňována srbská dominance (Jugoslávie Karadjordjevićů), podruhé zase byly tradiční patriotismy násilně nahrazeny jakýmsi komunistickým "jugoslávstvím" (Titova Jugoslávie).

Maro
Anonymní píše…
To: Maro
Souhlasím, Srbsko-Chorvatsko - to byl jen příklad novodobého evropského konfliktu mezi národy. Vždyť jen ve 20. století bylo v Evropě podobných národnostně motivovaných konfliktů nespočetně - celá První světová válka, Německo-Československo o Sudety, Německo-Rusko o Polsko aj. Jiné konflikty zatím jen "odpočívají" - Slovensko-Maďarsko o Podunají, Makedonie-Albánie, Severní Irsko, Baskicko, Korsika...
Prostě jsem jen rád, že se to tou národnostní příslušností moc nepřehání, protože to nevede k ničemu dobrému.
M.Adamec
Anonymní píše…
Zay ad Maro:
Jsem velmi potěšen, že jsem vás "nadzvedl". Klaus se v ekonomice nikdy nechoval jako konzervativec a baronka Thatcher by žasla, jaký je rozdíl mezi tím, co Klaus říká a koná.
Já a liberál či neoliberál?! Je vidět, že v tom členění máte opravdu zmatek, Maro. Ten relativismus vám opravdu škodí. Chápu ale, že matení a zkreslování pojmů je dnes moderní, takže se nedivím, že se k tomu uchylujete třeba i vy.
Klaus se hlásí k odkazu E. Beneše. Beneš byl jak známo národní socialista. Klaus postupuje podobně, tj. nic než národ, česká cesta privatizace bez zahraniční účasti, odpor k restitucím, odpor k zeštíhlení vlivu státu, odpor k decentralizaci státu, odpor k velké privatizaci ... prostě lepší ukázku národního socialisty v Čechách nemáme, ať vy si říkáte, co chcete a mícháte pojmy s dojmy.
Anonymní píše…
Zay ad Maro:
Málem bych zapomněl. Srovnávat Buchanana, de Villierse či Blochera s Klausem či je dávat do stejné skupiny, to už lze označit za skutečnou troufalost. Myslím, že by tito ctihodní pánové pro vás mnoho pochopení nenašli. Ano, Klaus se vždy halasně označoval za konzervativce a thatcheristu, ale to je úplně jedno, co o osbě prohlašuje. Důležité jsou jeho činy a tam mnoho podobnosti s konzervativci prostě není. Takže Maro, trošku se nad tím zamyslete, než budete dštít síru a nadzvedávat se ze židle :-)
Anonymní píše…
Vážený pane Zayi,

Opět jste si poněkud naběhl. S Patem Buchananem jsem několik let v kontaktu a mohu Vás ujistit, že jeho názory na Klause nejsou nijak špatné :-)

A když se podíváte na názory zmiňovaných De Villierse a Blochera, zjistíte, že z českých vrcholných politiků, k nim má skutečně nejblíže Klaus.
Nejsem to já, kdo by si měl v tomto směru něco "ujasňovat"

Maro
Anonymní píše…
Vážený pane Maro,

jak v čem. Klaus je ateista, Blocher i Buchanan nikoliv. To už je zásadní rozdíl. Klaus se vyšvihl díky stranickému životu, Blocher díky svému podnikání. Blocher nezpochybňuje federativní uspořádání Švýcarska, Klausovi se nikdy samospráva nezamlouvala. A dalo by se pokračovat dál a dál. Ale proč? Vy jste se rozhodl, že máte pravdu a všemu rozumíte, protichůdné názory vás nezajímají. Své jsem sdělil, dál netřeba to rozebírat. Pro mě nadále zůstáváte relativistou, který pracuje s pojmy, jak potřebuje.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?