SPOLEČNOST: Přistěhovalectví a přizpůsobivost

Na téma přistěhovalců ze všech možných koutů světa bylo již řečeno mnoho, přesto se podle mého názoru často používají pro popisy problémů špatné názvy, které porozumění celé problematiky jen deformují.

Ano, je pravda, že nejvíce problémových přistěhovalců v Evropě je mezi přistěhovalci muslimskými. Přesto ovšem nelze tvrdit, že každý muslim je a priori špatný a islám je to, co je zdroj problému – takový názor totiž lze snadno vyvrátit poukazem na to, že kritizované jevy se vyskytují i u nemuslimských komunit, zatímco existují celé muslimské komunity, kde se zase nevyskytují. Podíváme-li se na to, co Evropanům na jistých přistěhovalcích vadí a rozebereme-li příčiny této nechuti, zjistíme, že to není nějaké konkrétní náboženství a jeho praxe, ale tradičně-klanový patriarchát – a v takovém případě je úplně jedno, odkud pochází. Přiznejme si to otevřeně – nevadí nám, když se někdo modlí směrem k Mekce, ale vadí nám, když je to takový ten agresivní sameček, co má pocit, že když někoho nezbije nebo neznásilní, tak nebude dost mužný. Všimněme si rovněž, že problémy jsou v muslimské komunitě v Evropě takřka výhradně s muži, takřka nikdy se ženami. Ženy-muslimky jsou obětí násilí páchaného muslimskými muži častěji, než původní Evropané. Jenže nejde jen o islám – stejný patriarchální model je typický i pro Balkán, východ Evropy či většinu Afriky i Latinské Ameriky.

Mluví-li se o odporu vůči islámu v Evropě, často se šermuje slovy jako vraždy “ze cti”, ženská obřízka, pootlačovaná sexualita nebo agrese. Nejsou ale tyhle problémy naprosto identické v křesťanských či animistických zemích Afriky? V mnoha muslimských zemích, čili prakticky ve všech mimo Afriku, zase vůbec není praktikovaná ženská obřízka. Ženská obřízka tedy není problém muslimský, ale africký. Vraždy “ze cti” se donedávna vesele praktikovaly, a dodnes ještě občas praktikují, i na Balkáně nebo v jižní části Itálie. Ne každá vražda, za kterou stojí ‘Ndrangheta nebo Cosa Nostra je pouze trestem za neodevzdané výpalné – mnoho jich je skutečně kvůli “rodinné cti”. Jak se liší občasný mrtvý “ze cti” zabitý muslimem a “ze cti” zabitý Siciliánem? Mrtvý jako mrtvý, nebo se pletu? Potlačovaná sexualita, která má za důsledek, že kdykoliv se objeví normální sexuální podnět, lidé z příliš puritánských prostředí mají tendenci nad sebou ztrácet kontrolu, také není ryze muslimský problém – poptejte se v liberálním Amsterdamu na návštěvníky z Polska nebo amerického Středozápadu – zatímco Holanďan nebo Čech, zvyklý na porno ze všech stran odmalička, kolem nahé ženy projde jako by tam nebyla, běžný Polák vychovaný v katolickém puritánství zareaguje podobně, jako běžný muslim vychovaný v puritánství islámském – okamžitě bude myslet na sex, a bude-li primitivnější a “pudovější”, ženu znásilní. Ne proto, že by byl Polák nebo muslim, ale proto, že pochází z kultury, která sex tabuizuje.

Mluví-li se o přizpůsobivosti imigrantů, debata by se neměla podle mého názoru degradovat na to, že “černé a muslimy nechceme”, protože za prvé to může ublížit těm slušným a za druhé to úplně míjí problém, který cítíme. Místo toho, abychom jasně řekli, že nesnášíme příliš hlučné, agresivní a sexuálně frustrované jedince, kteří mají navíc pocit, že každá žena je pro ně buď hračka na sex, služka či obojí dohromady, tak vytváříme škatulky podle národnosti či vyznání, které ovšem nefungují, takže ve výsledku slušným lidem ublížíme a neslušné tady máme stejně – akorát se rekrutují z jiných skupin obyvatelstva.

Abychom ale dospěli k tomuhle závěru, je třeba, pro mnohé poměrně bolestivě, připustit, že primitivové jsou i mezi námi, můžou mít i český pas a být bílí jako sníh. Musíme dospět k tomu, že není žádná omluva pro to, když je člověk agresivní vůči svému okolí, stejně jako k tomu, že to, co nám vadí, je agrese, ne něčí vyznání. Bohužel, plno lidí pořád ještě věří na svět, ve kterém “národní státy” jsou jako jedinci, kteří spolu zápasí. Ne, svět se nedělí podle identity na státy; státy jsou akorát instituce, kterým platím daně výměnou za ochranu; ani na národy, kde ten náš je čistý jako lilium, ale ty ostatní jsou zlé. Svět se dělí na lidi slušné a neslušné. Lidi, kteří žijí a nechají žít a lidi, kteří mají pocit, že mají vyšší poslání nutit ostatním svůj způsob života. Lidi, kteří volí kompromis a dohodu a lidi, kteří se snaží svůj postoj vnutit druhým násilím. Stručně a jednoduše – zatímco ti první jsou ve slušném a civilizovaném státě vítaní, ti druzí patří buď do vězení, nebo za hranice. Bez ohledu na to, v co věří, jakou mají barvu pleti nebo jakoukoliv jinou charakteristiku. Náš cíl by totiž neměl být žít v české či evropské společnosti, ale ve slušné společnosti. V takové se totiž bude žít nejlépe.

Komentáře

Anonymní píše…
Celkově si myslím, že se dá s článkem souhlasit, ale je tu několik věcí pro Vás k zamyšlení. Podle mě, lidem obecně nevadí muslimové, ale jednoduše jedinci, kteří se vzhledově odlišují. První věc, kterou si na člověku všimneme je vzhled, jakmile otevře ústa tak jazyk jakým mluví respektive jeho/její přízvuk. Ergo lze vytvořit jakýsi algoritmus, podle kterého kategorizujeme lidi kolem sebe. Muslimové obecně pocházejí z blízkého východu, kde lidé mají velmi specifickou podobu a nám (těm ostatním) je tento zjev už natolik zapsán do obrazové paměti, že je z většiny poznáme. Ovšem zásadní otázka je, jak se odlišují emoci jedince na muslima (pro konkrétní případ dejme romu Íránce) a na Pákistánského křesťana, nebo na domorodého obyvatele Austrálie. Osobně si dovolím tvrdit, že většina lidí nerozeznává na tyto tři skupiny, ale na základní dvě: jako já, ne jako já. Všichni co patří do skupiny "ne jako já" jsou špatní a představují ohrožení, protože je pro "mě" těžké si uvědomit způsob uvažování a chování někoho, kdo není jako já. Tedy jedná se o klasický pud k přežití a nic jiného. Potom samozřejmě nastupuje jiná vrstva pozorovatele, který je vzdělán v kulturách a rozpozná, jenže u něj je silná pravděpodobnost, že nebude trpět předsudky.
Klinger píše…
Pane bože, co se zase stalo?

Byl jsi v hospodě, Finrode, a nějaký rambo neměl co dělat tak ti podkopl židli, a začal na tebe řvát "ty mr.ko, ty jsi pomlouval mou mámu!?" ty jsi se začal třást strachy a říkat "Pane! To je urážka, pane! Pane, já vás budu žalovat pane! Já vás zažaluju pane!" Rambo ti napálil pár přes nos, že ho máš natřikrát zlomenej, a se slzami smíchu vodešel...

To nevypovídá o zaostalosti či "patriarchátu" to vypovídá o tom že jsi hňup...
Anonymní píše…
"Lidi, kteří žijí a nechají žít a lidi, kteří mají pocit, že mají vyšší poslání nutit ostatním svůj způsob života. Lidi, kteří volí kompromis a dohodu a lidi, kteří se snaží svůj postoj vnutit druhým násilím."

Když ti vadí panovačnost, jak jsi zde vypsal, proč podporujete USA, které dělí státy na vazalské, a na ty co šikanuje?
Anonymní píše…
Anonymní:

Do určité míry s Vámi souhlasím. Myslím si, že pokud jde o obecnou xenofobii, tak možná ještě větší roli než vzhled hraje jazyk: Pokud nějaký asiat nebo černoch mluví česky bez přízvuku, tak ani nepůsobí moc cize. Teda alespoň na mě...

Finrod:

Celkem s Vámi souhlasím, nicméně se domnívám, že v případě islámu je situace poněkud složitější. Hlavním problémem islámu je totiž samotný islám, resp. jeho zakladatel Mohamed. Mohamed totiž vraždil, loupil, možná i znásilňoval, mučil lidi, páchal genocidu, měl sex s dítětem, lhal a podváděl, praktikoval otroctví atd. Tím pádem může každý islámský násilník snadno ospravedlnit svoje činy autoritou Koránu nebo Sunny, což u jiných náboženství nejde, nebo přinejmenším ne tak snadno. Ostatně se domnívám, že křesťanský patriarchální šovinismus vychází spíš ze Starého zákona a z antické tradice než z Nového zákona. Ježíš sice vystupuje značně autoritativně, ale nepůsobí příliš maskulinním dojmem, a ani tak nebývá zobrazován. Něco podobného platí také o Buddhovi nebo Krišnovi. Uvedu konkrétní příklad:

Evangelium Jana, Nová Bible Kralická ( http://www.nbk.cz/ )
Ježíš zatím odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Tehdy k němu znalci Písma a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, přemohlo je svědomí a jeden po druhém se začali vytrácet - od starších až po ty poslední. Nakonec tam zůstal jen Ježíš a ta žena stojící uprostřed. Ježíš se zvedl, a když neviděl nikoho než tu ženu, zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane,“ odpověděla. „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“

Život božího posla, kapitola Radžam
„Zeptali se proroka na rozsudek, a on přišel tam, kde seděli kněží, a řekl jim: Přiveďte mi učeného muže! Přivedli Abdulláha bin Suriju, který byl nejučenější, ačkoliv byl mezi nimi nejmladší. Prorok s ním promluvil o samotě a nechal ho potvrdit přísahu, že podle Tóry odsuzuje Alláh člověka, který po svatbě spáchá nevěru, k ukamenování. Surija dodal: Vědí, že jsi prorok s božským vnuknutím, ale závidí ti! Pak prorok přišel a nařídil, aby byli viníci ukamenováni před mešitou. Když dopadl první kámen, muž zakryl svoji milou, aby jí chránil před kameny, až byli nakonec oba zabiti. To je to, co Alláh nařídil svému prorokovi, vyžadovat trest za nevěru podle těchto dvou osob.“

Tímto se v žádném případě nechci zastávat Ježíše nebo křesťanství, jenom si myslím, že islám se od ostatních světových náboženství přece jenom liší. Každý muslim, který chce vyznávat ten "dobrý" liberální islám, narazí dříve či později na autoriru Mohameda, přes kterého prostě nejede vlak, což je také dáno tím, že Mohamed si svou autoritu pojistil chytrými dogmatickými kličkami, o kterých se tu však nechci rozepisovat.

Z výše uvedených důvodů vidím možnost liberalizace islámu jako mnohem problematičtější, než je tomu u jiných náboženství.

Jestli tento text připadal někomu příliš dlouhý, omlouvám se, chtěl jsem jen obhájit svoje názory.

Scorpion
Kroatínec píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Kroatínec: jsi muslim?
Anonymní píše…
Kroatinec presne takovy zmrdy jako jsi ty tady fakt nepotrebujeme... tahni kam patris (do vezeni)... je mi z tebe na zvraceni a 99 procentum Cechu urcite taky... patris na vychod
Anonymní píše…
Kroatínec:

"Můj otec byl Chorvat - a měl motto, že žena je nejdůležitějším dítětem v rodině."

Taky to v tom Chorvatsku podle toho vypadá. O ostatních balkánských zemích ani nemluvě.

"Ženy mají menší intelekt (a to je pravda, to ti potrvdí každý nezfeminizovaný neurolog) a i menší fyzickou sílu."

Je pravda, že ženy jsou v průměru slabší v některých intelektuálních schopnostech (např. abstraktní myšlení), ale mluvit obecně o inteligenci nebo dokonce o moudrosti je v tomto případě velmi zavádějící. Z vlastní zkušenosti bych řekl, že muži se chovají stejně iracionálně jako ženy, byť jiným způsobem. Nemyslím si například, že by ženská afektovanost byla kvalitativně horší než mužská agresivita nebo exhibicionismus. Jestliže jsou muži inteligentnější a rozvážnější, jak tvrdíte, jak je potom například možné, že tvoří 95% trestanců v českých věznicích?

"V dnešní době, kdy každé druhé manželství končí rozvodem, protože ženský jsou hloupý a histerický..."

Mohu Vás ujistit o tom, že muži jsou taky hloupí a hysteričtí. A manželství za každou cenu podle mě nemá smysl. Jestliže spolu jeden nebo oba partneři nejsou šťastní, tak je pořád lepší, když se rozejdou, než aby spolu žili jen proto, že si to vyžaduje Bůh, společnost, nebo nějaké morální zásady.

"Sám mám partnerku, a ona velcie dobře ví že za odpor jí čeká trest..."

Jestli to Vaší partnerce nevadí, tak je to její problém, ale většině českých žen by se takový život nelíbil.

Scorpion
Anonymní píše…
Nějak se zapomělo na to, že muslimové chtějí přivést k islámu celý svět, ať se mu to líbí, nebo ne. Zapomělo se také na to, že toho chtějí dosáhnout jakýmikoliv prostředky a dokazují to nemuslimskému světu dennodenně. Ti muslimové, které někdo považuje za ty slušnější proti tomu až na nepatrné výjimky neprotestují. Většina se z explozí raduje. Není to můj názor. Viděl jsem to a nebyl jsem sám. Kteří další vyznavači jakéhokoliv jiného náboženství takto jednají?

Oldřich
Kroatínec píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Kroatinec: zajimalo by me, cos tam delal za valky par let zpatky... vsadim se, ze jsi patril ke zrudam typu UCK... na takovy zrudy bych pozval ty nejvetsi odborniky na muceni a nechal je dlouhy mesice trpet nejvetsima mukama, jakych je clovek schopen, a pak bych je podrezal jako psy
Anonymní píše…
Kroatínec: "třeba křesťani" chtějí přivést ke křeťanství celý svět, ať se mu to líbí, nebo ne, chtějí toho dosáhnout jakýmikoliv prostředky a dokazují to jinému než křesťanskému světu dennodenně v současnosti? Jestli ano, máte čerstvější zprávy než já.

Oldřich
Anonymní píše…
Kroatinec:

Křížové výpravy byli pragmatické řešení jak nasměrovat agresivní šlechtu na jiného nepřítele než vlastní sousedy. Někam kde nebudou plenit křesťanské země.

Co si budeme povídat, evropa byla v té době barbarská, šlechta byla povětšinou banda krvelačných primitivů lačnící po sousedově panství a církev a její kněží prakticky jediní vzdělaní obyvatelé.

Netvrdím že to bylo v dnešním kontextu košér, ale měla-li se někdy evropa pozvednout z barbarství, bylo to jediné řešení.

To že byli v té době arabové kultivovanější a kulturnější... no nějak na to asi zapoměli. Zajímavé je že argumentují vdy tím kde byla jejich kultura a vzdělanost před 1000 lety, ale od té doby poněkud upadli. Inu, kdo chvíli stál, dnes stojí opodál, marná sláva.

Tak jako tehdy oni sotva toužili po křižácích - barbarských primitivech, tak většina evropanů netouží po muslimech obecně - taky velmi často barbarských primitev.

Z
Anonymní píše…
M.Adamec:
Finrode, naprosto s Vámi souhlasím. Lidé by se neměli dělit podle barvy, původu či vyznání, ale podle toho, zda uznávají evropské hodnoty nebo ne. Kdo je uznává, je vítán, kdo je neuznává, ať zůstane venku za hranicema.
Nevyznám se v tom, ale líbilo by se mi, kdyby existovalo nějaké jednoduché a jednoznačné "desatero či dvacatero" evropských hodnot (nezabiješ, nepokradeš, rovnost rasy, víry i pohlaví...).
Toto "desatero" by si pak každý mohl snadno vrýt do paměti.
Pokud ale tyto hodnoty jsou zakleté v nějakém 150 stránkovém dokumentu... (nevím, jak je dlouhá ústava EU a zda vůbec existuje).

Poznámka pro Kroatince: otevři si kanál, vlez do něj, zavři za sebou. A už nikdy nevylézej!
Kroatínec píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?