FRANCIE: Masové vystěhovávání Romů je problematické

Naši čtenáři vědí dobře, že odsuzuji dlouhodobě násilí páchané ve jménu etnické příslušnosti na našich německojazyčných spoluobčanech z roku 1945 – a soudím, že je čas vyjádřit se k obdobnému problému i v dnešní Francii. Vypadá to totiž, že si v ne zrovna nejlepším světle vzal z Edvarda Beneše příklad Nicolas Sarkozy.

Chápu problémy, které kvůli početné romské komunitě hlásící se k tradičnímu životnímu stylu vznikají, zažil jsem jich dost i na vlastní kůži. Žít v sousedství hlučných osad nebo táborů, kde se okolo vrství odpadky, množí nemoci ze špíny a zápach je nepříjemné, nicméně nic z toho neopravňuje k uplatňování kolektivní viny. Samozřejmě, že z praktického hlediska by nejspíš nebyl problém vtrhnout do takového tábora “kočovníků” a prakticky na každého jeho obyvatele najít nějaký přestupek, rušením nočního klidu počínaje, přes prošlou technickou na autě, poškozováním životního prostředí konče. Tradiční romský životní styl poskytuje tolik možností pro to jednoho zavřít nebo nechat zaplatit mastnou pokutu, že vyhošťovat Romy jen pro svou příslušnost k tomuto etniku – kromě toho, že to je nespravedlivé – je i velmi hloupé a nahrává to těm, kteří se nezastávají jen obětí kolektivní viny, ale i těm, kteří prosazují právo na životní styl poškozující okolí. Divím se, že si to Sarkozy neuvědomuje.

Romská problematika v celé Evropě je velmi ožehavá především z toho důvodu, že se těžko určuje, kdo Romem je a kdo jím není. V některých členských zemích je možnost udat romskou národnost, v jiných se na národnost (nikoliv státní příslušnost) stát rovnou ptát nesmí, takže ve výsledku z hlediska zákona jsou Romové i přes svá kulturně-společenská specifika občany Francie, Slovenska, Španělska, Rumunska či jiných států, takže každý právní akt, který chce některý stát nasměřovat proti nim, logicky poškodí i neromské občany daného státu, jak se to stalo například při uvalení vízové povinnosti Kanadou na Českou republiku, či před zhruba deseti lety Spojeným královstvím na Slovensko. Těm, kteří by chtěli právně klasifikovat Romy, bohužel mnoho jiných možností nezbývá. Vzhled je rovněž irelevantní, protože ne všichni Romové jsou tmavé barvy kůže, stejně jako je mnoho nepřizpůsobivých ne-Romů (různí squatteři či anarchisté), kteří páchají podobný nepořádek, ale romsky nevypadají. Přesně z výše uvedených důvodů je řešení problému klasifikací této skupiny špatné, nespravedlivé a hrubě neefektivní.

Navzdory populárním tvrzením v médiích, že obětí diskriminace se stávají lidé odlišné barvy pleti kvůli barvě pleti, troufám si tvrdit, že klíč je v chování, které je zkrátka neslučitelné s místními hodnotami. Zamyslel se někdo nad tím, proč černoši z Afriky jsou v Evropě “terčem diskriminace”, zatímco černoši ze Spojených států jsou často pro mnohé lidi “cool” a mnoho zejména mladých Evropanů se je snaží napodobovat? Problém totiž netkví ani v rase, ba ani v náboženství, ale v barbarskosti/necivilizovanosti zvyků v prostředí, odkud tito lidé pocházejí. Ženskou obřízku provozují v Africe vesele muslimové, křesťané i animisté, ne proto, že by byli muslimy, křesťany nebo animisty, ale protože jsou všichni shodně barbary, kde barbar je z definice člověk neuznávající životní styl respektující tělesnou i mentální integritu druhých. Klíč tedy nespočívá v masovém vystěhovávání Romů, muslimů, subsaharských Afričanů, Arabů nebo jiných “nepopulárních” etnik, ale v důsledném trestání a potírání chování, které považujeme za škodlivé.

Vždy, když někdo rozhořčeně přijde s tím, že je třeba “vyhnat Romy”, “zbourat mešitu” nebo “zahnat Araby do moře”, je dobré se zamyslet nad tím, jestli to bude spravedlivé i k Dežovi, který se snaží pracovat a platit daně, imámovi Taríkovi, který se ve své komunitě snaží dělat osvětu například proti ženské obřízce nebo tzv. “vraždám ze cti”, nebo k Ahmedovi, na jehož vyhlášený kebab jezdí lidé přes celé město. Je důležité si uvědomit, jestli náhodou není lepší důsledně trvat na tom, aby občané nekradli, nekázali náboženskou, rasovou, politickou, nebo jakoukoliv jinou nenávist, nebo nemrzačili své dcery, než “trestat” celé skupiny kolektivně. Policie v celé Evropě na to má příslušníků dostatek, stačí jen vůle právo, které už existuje, pečlivě vymáhat. Druhá cesta, tedy vybrat skupinu a tu šikanovat nebo vyhnat, je cestou do pekel, kterou jsme si zažili sami. Před rokem 1918 byl lidský majetek nedotknutelný, po něm náš stát okradl přesně v tomto pořadí: aristokracii, církev, německy mluvící občany, továrníky, velkostatkáře, živnostníky, malorolníky a nakonec v roce 1953 celou společnost. Pokud nechceme rozjet další vlnu něčeho podobného na celoevropské úrovni, musíme trvat na tom, aby především vládl zákon a byl vymáhán. Populistická gesta Nicolase Sarkozyho nás zavedou spíše na naši starou známou šikmou plochu z let 1918-1953.

Ilustrační foto: Nigel Dickinson. PS: Také vás na fotografii něco popuzuje? Nevím, jak vás, ale mě popuzují nepřipoutaní cestující sedící v autě způsobem odporujícím pravidlům silničního provozu.

Komentáře

méďa píše…
Víte, problém začíná už u toho, že jak civilové, tak poldové mají strach si na Cikány došlápnout.

A tím nemyslím to, co tu odsuzujute, ale v mém rodném městě na severu čech je běžné, že cikán (fyzicky statný) chodí prostředkem ulice, flusá na lidi kolem sebe, a kdo se mu nepodřídí, tomu hned mává pěstí před xichtem a nadává do bílejch kurev.

A co poldové? Jakmile by si na tyto zmetky došlápli, ihned je nějaká tupá organizace na lidská práva začne zatracovat jako rasisty, takže systém nevede k potírání zločinu, ale k jakémusi tolerantnímu statusu quo, kdy raděj bílí drží hubu, a černí toho využívaj k udržení svých výhod.

Pak se nedivte, že se lidé naštvou, a vezmou právo do vlastních rukou.

U Sudeťáků bylo jaksi zdlouhavé a kontraproduktivní se patlat s vinou či nevinnou, proto jsme to vzali z jedné vody načisto. Náckové, a potažmo většina Německého národa (nějakých "Stauffenbergů" byl tak malý počet, že to nestálo za tu námahu) že razantní řešení bylo jediné v tu dobu vhodné.

Mě spíše přidje divná jiná věc - dnešní Kaliningrad byl zabrán CCCP, a Polsko také dostano velkou část historicky německého území. Proč se teda všechno kejdá na nás?

A s cikány je to podobné - za život mě 4x přepadli, a to znám lidi, u kterých by to číslo bylo dvouciferné.

A když právo ani policie není schopna, lidi ztratí trpělivost a začnou si pomáhat sami.

Cikáni nejsou mentálně retardovaní, takže by mohli chápat, že si svou nenávisto způsobují sami.

A kdyby bylo jo co k čemu, tak by různé zmetky, co se chovají jako čunata sami peskovali, protože jim dělají ostudu...
Anonymní píše…
ZAY:
Určitě nelze srovnávat deportace nepřizpůsobivých cikánských přistěhovalců z Francie zpět na Balkán, kteří navíc nemají v pořádku ani doklady, a vyhnání původních německých obyvatel českých zemí usídlených zde po stovky let, kteří pomáhali budovat a zvelebovat naši vlast.
Anonymní píše…
moment, oni nebyly ničím původní.
naše země, coby "Země koruny České" byly uznány v 10. století.

A někdy v 12 století sem byly Němci pozvání dekretem českého vládce, aby učili čechy hospodaření.

takže tu byly hosty, nci jim nepatřilo.
Anonymní píše…
Finrode, máte pravdu, bohužel se ale obávám, že problém je mnohem hlubší a tkví v podstatě multikulturalizmu. Ve chvíli, kdy naše civilizace rezignuje a nechrání naší kulturu a dokonce, místo abychom hájili naše hodnoty, tak je relativizujeme a tvrdíme, že i např.hodnoty animistů z amazonské džungle vyžadují stejnou úctu, ba možná by se i měly více hájit, tak je asi něco špatně. Místo aby se jasně řeklo, že kdo je kde hostem, má se chovat dle svého hostitele, tak se málem bojuje za to, aby amazonský indián mohl dle své přirozenosti pobíhat po našich městech s rákosovou sukýnkou a lukem se šípy natřenými kurare, no a pokud snad to kurare není schopen v Evropě sehnat, tak se jedná o diskriminaci...
Všechno ostatní, včetně vašeho marného volání o "padni komu padni", vyplývá právě z toho, že netrváme na nutnosti příchozích se přizpůsobit, ba naopak, oslavujeme naši toleranci s pocitem, že jsme strašně dokonalí, když se přizpůsobujeme my...
Přiznám se, že už nějaký čas nosím v hlavě článek, srovnávající naši dobu s časy helénismu, protože navzdory propasti času to též bylo období, kdy se "tavily kultury". Staří Řekové ale nebyli pitomci a věděli, že za svou kulturou a názory musí stát, jinak to nikam nedovedou...
Když se dívám na naši předposranost před jakýmkoliv absolutně obskurním "národním specifikem" toho či onoho etnika, tak se bohužel obádám, že růžová budoucnost nás nečeká. Znám historii a vím, že žádná civilizace to nikam nedovedla tím, že se permanentně kopala do pr...

Přeji hezký den!
Pavt
Anonymní píše…
ZAY:

Ad anonymní
Podle vašeho výkladu byli "hosty" spíše Češi. Vždyť sem přišli až po Germánech v 6. století! Jedním ze znaků vyspělé civilizace je právo na majetek. Říkáte-li, že Němcům tu nic nepatřilo, nejste zřejmě příslušníkem západní civilizace.
méďa píše…
1. září 2010 8:42:

Právo na majetek je ošemetná věc, když byl ten majetek vlastněn národem, který udělal válku, tak jednoduše propadl jako náhrada.

PS: Nemanipulujte se mnou, že jsou Češi nějak e-é. Ukažte mi jedinej koncentrák vystavěnej českou rukou! Pokud teda nepočítáme ruku na lopatě, a pistolu u hlavy.
Finrod Felagund píše…
méďa: Tábor Vojna například. To byla čistě česká iniciativa, do jeho stavby ČSR nebyla nucena Sovětským svazem. Jeďte se podívat, je to kousek u Příbrami, od Prahy nedaleko po rychlostní silnici R4 nebo dálnici D5.
Finrod Felagund píše…
méďa: btw. to "Prací ke svobodě" tam taky nenadiktoval Sovětský svaz.
Anonymní píše…
ZAY:

Ad Méďa
Koncentráků postavili Češi dost. Jednak hned v roce 1945 pro vyháněné Němce (tzv. internační tábory), pak samozřejmě v období komunismu (Příbramsko, Jáchymovsko...). Měl byste přestat žít tím, že Češi jsou ti hodní "čížci", co jim všichni ubližují a jen oni nikdy nikomu nezkřivili ani vlásek. Je velký jenom ten národ, který se dokáže vyrovnat se svou historií, tzn. i s jejími temnými stránkami a momenty.
Anonymní píše…
ZAY:

Ad Méďa
Právo na majetek není ošemetná věc. Je to jedno ze základních lidských práv, na kterém stojí západní svět. Uznáváte-li princip kolektivní viny, pak tedy logicky souhlasíte třeba i s tím, když majetek zabírali kolektivně Hitlerovi lidé. Když se podle vás může brát Němcům, může se brát kolektivně stejně tak i Čechům nebo třeba Židům, Angličanům atd. atd.
Anonymní píše…
Sarki jenom kalí vodu a vrtí psem. Problémem ve Francii jsou islamisté, ale na ty si netroufá, tak alespoň předstírá činnost s Cigány.
Anonymní píše…
Rozhodnutí dát cikánům na cestu 300 Euro bylo:
1. Sprosté vůči vlastním nezaměstnaným, neboť tato částka jim musí vystačit na celý měsíc a přidáno nedostanou neboť prý nejsou peníze. Peníze nejsou jen pro vlastní lidi, ale pro cizí jak je vidno jsou.
2. Hloupé, neboť je to výzva: V Rumunsku se otočte, a přijďte si pro další. Pokud se jich opravdu chtějí zbavit, pak měli místo 300 Euro do kapsy dávat 300 broků do zadku. Zaručeně by se cikáni už neobjevili.
Finrod Felagund píše…
Anonymní: Správné řešení by samozřejmě bylo napařit jim pokuty podle zákona za všechno, co proti zákonu spáchali (a fakt jsem si jistý, že by se na každého našlo něco) a v případě, že to nezaplatí, jim napařit veřejně prospěšné práce (třeba natírání omítek budov patřících městu, malování čar na silnice, atd.) s tím, že by se vzala částka, kterou město normálně platí soukromým firmám a provedení takové práce by přesně tuto částku umazalo z jejich dluhu na pokutách vůči francouzským úřadům. Tím by nevznikla škoda, nikdo by nebyl neprávem diskriminovaný, nikomu by se nekradla práce (dělali by totiž práci, kterou by normálně město dělat nedalo z důvodu šetření, takže firmy, které mohly dostat jinak zakázku by nepřišly zkrátka) a cikáni by dostali ponaučení, že bordel se dělat nemá. A to vše prosím na základě již dnes platných zákonů a bez kolektivní viny. Proč to Sarkozy nedělá? Protože se potřebuje předvést.
méďa píše…
Finrod Felagund: ale prosimtě, na každém národu se najde nějaká věc, co někomu přijde ošemetná.

Záleží jen na úhlu pohledu - kovaní nacisté se dívají na potíže jinak, než kovaní multuikulturisté.

Já jsem naciobnalista, já říkám brańmě všemi deseti naše statky, a ničme nepřítele, co je chtějí zničit.

A rozhodně nesklopím hlavu jen proto, protože nějací komouši vyvedli tohle nebo tamto. To mě nezajímá.

To by totiž vedlo do prdele - s nacismem jsme skončili, proč jej připomínat. I komunismus je v našem státě mrtvej pes. Taky není důvod se s ním babrat. To by jsme mohli začít nenávidět Frantíky kvůli Napoleonovi.

1. září 2010 16:45: ano, odsunuté němce, kteřé vítali Hitlera s otevřenou náručí, a pomáhali tím - v očích mezinárodního práva - trhat naší republiku.

Navíc přijali občanství Reichu, takže byly odsunuti na jeho nástupnické území.

1. září 2010 16:49: Židi, Angláni a jiní nám trhali republiku, vraždili záměrně lidi, a chtěli nás naházet za Ural?

Nikoliv. Proto v zájmu "válečných reparací" byl majetek Němců zabaven, a zabrán národem, který přišel o velkou část svého majetku. Třeba děda, při náletu mu zničili barák, tak si pak jednoduše zabral ten Německej. Nebude přece spát pod širákem jen kvůli nějakým slovům na papíře.

A ty bomby padaly z nebe kvůli Němcům, takže i Němec musel platit. Je to velice jednoduché.

Finrod Felagund / 1. září 2010 23:34: ne, protože chce jednat razantně, a ví že poldové jsou v případě cikánů nespolehliví a podělaní.
Méďa píše…
PS: Stejně, jako sem proti tomu, aby se němcům dneska předhazovalo, co se dělo před tak dávnou dobou.

Není důvod, aby současná geenrace žila v nějaké "pokoře" protože její dědové vyvedli nějaké zlé věci.

Si vemte, na Němce můžete hodit nacismus, na Frantíky jejich lenost, na Italy Mussoliniho a Mafii, a na zbytek Evropy malost, špatnou politiku anebo komunismus.

Není to trošku trapné? Sice je fajn a Američanům to vyhovuje, když můžou každého snaživého Němce nazvat náckem, či každého schopného Rusa komoušem, ale já nejsem člověk co se vyžívá v "univerzálních argumentech".
Anonymní píše…
Meda: velmi trefne receno.
template píše…
Je to tak prosté. Tvrdě postihovat ty, co se nějak prohřeší proti zákonu, a to stejným metrem, bez rozdílů. U nás ani na Slovensku se to zatím neděje a podívejte, jak to tam dopadlo. PS chystám článek na téma střelby v Bratislavě.
méďa píše…
template: pokud to zase neskončí u "Chudáčci cikáni, to byl rasismus" tak si jej rád pročtu.

Bude tady taky?

Víte, je divné že stát se státem válčit smí, ale pár lidí ne. To je pěkná blbost. Když bych vodbouchnul pár cikánů co dělá v sousedctví bordel, tak si jdu sednout...
Finrod Felagund píše…
méďa: Víte, na to je skvělá Amerika, tyhle věci tam mají své dost přesné definice, takže "dělat bordel" má své přesné označení, a sice hluk tolik a tolik decibelů v takových a takových hodinách. A když to někdo překročí, nemusíte se o něj vůbec zajímat, zavoláte policii, že tam svým hlukem porušují zákon a ta sjedná pořádek. Bez ohledu na rasu či cokoliv, prostě ten dotyčný překročil nějaký limit a jde dostat trest přesně podle nějaké tabulky. Minimální prostor pro korupci, velká efektivita.
méďa píše…
Finrod Felagund: no jo no, ale dkyž to tady nefunguje, tak to hold musí převzít soukromý sektor

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

SPOLEČNOST: Je expanzivní monoteismus slučitelný s demokracií a pluralismem?