SLOVENSKO: Tudy ne, bratia Slováci

V Rakousku byl před nějakým časem zatčen takzvaný "historik" Ernst Zündel pro popírání holocaustu a vůbec překrucování historie. Je vcelku známý fakt, že každý národ si historii trochu upravuje podle sebe, že měla-li by vyjít jedna učebnice světové historie platná pro celou EU, v níž by nesměly být rozporuplné otázky a kontroverzní témata, pojednávala by nejspíš zejména o vývoji tichomořských domorodých kmenů. Přesto jedna ze zemí EU, Slovensko, celkem prokazatelně nejenže přepisuje dějiny, ale i prostřednictvím Ministerstva školství SR očividně svým svěřencům ve státních školách bohapustě lže. Jak jinak si lze vysvětlit tak masový jev, jako je desinterpretace takřka celých slovensko-maďarských dějin většinou obyvatelstva s tím, že "jim to říkali ve škole"?

Zde je několik lží a mýtů, které se na Slovensku ohledně jejich jižních sousedů neustále drží:

- Maďaři ukradli zemi předchůdcům Slováků, slovanským kmenům, které mírumilovně existovaly v rámci Velké Moravy
- Tato sprostá krádež musela být potrestána tak, že se po Trianonské dohodě "vrátilo Slovákům, co jim mělo patřit"
- Slovensko je přímým následníkem Nitrianského knížectví (knížete Pribiny)
- Slovenští Maďaři jsou jen pomaďarštění Slováci
- Současné Maďarsko nedělá nic jiného, než že jen potichu spřádá konspirační teorie (nejspíše spolu s Rakouskem, jak je jeho dobrým zvykem) na opětovné uzmutí dnešního jižního Slovenska, čehož se dopouštějí zejména tím, že zakládají v Komárně universitu s maďarským jazykem vyučovacím (Ó jaká hrůza!), popřípadě zakládají gardy hlásící se k tradici Šípových křížů a Miklóse Horthyho


Nu a nyní konec pohádky, milé děti, a po saturninovsku si zkusíme říct, jak to bylo doopravdy. Naše kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru k tomu říká následující:

- Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Horních Uher, dnešního Slovenska, přibližně ve 3.-4. století našeho letopočtu, ukradnuvše tuto zemi Římanům, Keltům a germánským Kvádům, kteří se poté museli přesunout dále na Západ. Navzdory oficiální propagandě slovenského školství (pardon: výuce dějepisu) toto neproběhlo nijak mírově, nově příchozí Slované byli Římany považováni za jedny z nejkrutějších barbarských kmenů, které se jejich říše nějak dotkly (o čem pojednává jako první Tacitus Cornelius, který měl tu čest je poznat už přibližně o století dříve), takže holubičí povaha Slovanů vyfabulovaná Jiráskem a dodnes radostně vyučovaná na Slovensku nebyla o moc více nebo méně holubičí, než povaha Germánů či Keltů, naopak ještě sami Římané si stěžovali na obzvláštní krutosti. Něco jako dnešní holubičí Palestinci v podání 3. století po Kristu. Slovanské obyvatelstvo dále žilo na území Pannonie a přilehlých zemí až do 9. století, kdy přišli Maďaři, kteří se tam usadili a začali asimilovat, resp. vyhánět původní obyvatelstvo. Nic co by tu už předtím ani ne tak dávno nebylo. Tito Maďaři posléze žili na území nejen současného Maďarska, ale i jiných částí pozdějšího Uherského království (Magyar Királyság), mezi jinými na území, které připadlo Maďarsku z tzv. Jižního Slovenska po Vídeňské arbitráži v roce 1938, západního Rumunska a Sedmihradska (ukradeno Rumuny), Vojvodiny (ukradeno Srby) či Burgenlandu (ukradeno Rakušany). Zkusme si srovnání: Slované (zdaleka ne Slováci) ukradli brutálně (viz svědectví Římanů) území Římanům a později Kvádům a Keltům okolo 3. století, přičemž z něj byli vyhnáni okolo 9. století. To máme maximálně při vší dobré vůli něco okolo 600 let. Oproti tomu v roce 1918 už byli Maďaři v Pannonské nížině a přilehlých oblastech déle než tisíc let. Kdo má tedy právo na toto území? Ukradli jej jak Slované tak Maďaři, jedni jej vyplenili (dost pochybuji o funkčnosti starých římských lázní v Óbudě pod vládou Slovanů okolo roku 600 n.l., jakož i libovolného akvaduktu) a druzí postavili na nohy (kdo byl například v Esztergomu, Szegedu, Sárospatáku či v jiném historickém maďarském městě ví). Jedni tam byli 600 let a druzí tisíc. Nicméně přesto se nám tu někdo snaží naznačit, že ti první mají větší právo. Nemůžu si pomoct, ale zavání mi to starým dobrým úslovím "zloděj křičí 'Chyťte zloděje!'".

- Co se týče dědictví Velké Moravy a případné kontinuity ke Slovenské republice, nemohu bohužel na slovenské dvacetikoruně (s inkriminovaným Pribinou) nenechat ani jedno bezpečnostní vlákno suché. Velká Morava, pokud si dobře vzpomínám, se rozpadla kvůli hádkám o nástupnictví, přičemž pozdější předlitavskou část si vzalo knížectví, později království, české, zalitavskou část knížectví, později království, uherské. Při nejlepší vůli antimaďarského cítění kohokoliv, se tak lze maximálně dobrat toho, že právoplatným vlastníkem západu dnešní Slovenské republiky je Česká republika. Obávám se ale, že tohle by hej-Slováci na Ministerstvu školství SR možná rozdýchávali hůře, než ty Maďary. Je překvapivé, že stát, který se nehlásí ke kontinuitě vůči svému opravdu prvnímu etnickému státu (Slovenský štát, 1939-1945), se tak vehementně hlásí ke kontinuitě vůči celku, který jednak jeho národ neobýval (kdo může bezpečně říct, že ti Slované v Nitře se necítili být Moravany, Poláky či kýmkoliv jiným?), a jednak zanikl do rukou jiných národů. Proč Pribina a ne Tiso? Protože se to nehodí a dobře to nezní? Asi ano, a v tom je právě zakopaný vlčák slovenské školní pseudohistorické propagandy (slovensky: vyučovania národneho dejepisu na slovenských školách).

- Slovenští Maďaři nejsou ani Jižní Slováci, jak je nazval novodobý Hlinkův gardista Slota, ani pomaďarštění Slováci, jsou to jednoduše Maďaři. Časté srovnání s Iry tady dosti podstatně kulhá, neboť třebaže Irové ve velké většině mluví anglicky, svého irství si jsou velmi dobře vědomi. A ti Maďaři své slovenství ne a ne pochopit a pořád vytrvale trvají na tom, že jsou Maďary. A co když voni nekecaj, pane rado?

- Maďarská republika (Magyar Köztársaság) opravdu Slováky ani Slovensko moc "neřeší", o nějakém spřádání konspiračních teorií už vůbec nemůže být řeč. Současná maďarská agenda se točí zejména okolo takových otázek, jako je zavedení eura, domožení se aspoň základní bezpečnosti a základních práv pro srbské a rumunské Maďary, které jejich "poručnické" země nazývají vetřelci a chovají se k nim podle toho, zrušení vízové povinnosti v USA, posílení schengenské hranice, zvládnutí inflace aby mohla země vejít do programu ERM II a podobně. Maďarsko Slotou opravdu nežije stejně, jako jsou pro většinu Němců Sudety jen historickým pojmem zdaleka podobně, jako pro Čechy Podkarpatská Rus. Že si Maďaři založili v Komárně universitu rozhodně nesvědčí o žádném státním expanzionismu MR, to by musela potom existence New York University of Prague být živoucím důkazem amerického imperialismu a touhy přeměnit ČR na 5x. stát USA hned po Afghánistánu, Iráku, Kosovu a kdo ví po kom ještě. Co se gardistů týče, tak novodobou organizaci hlásící se k Hlinkovým gardým založili slovenští nacionalisté (nikoliv Slováci nebo SR) už o několik let dříve než vznikly ty maďarské, které také nezaložili Maďaři či orgány MR, ale pár nacionalistů v centru Budapešti. Nic nad čím by bylo třeba se znepokojovat.


Dále je nutné podotknout, že území dnešního jižního Slovenska bylo anektováno Československou republikou zcela v rozporu s mezinárodním právem, pouze "tlakem silnějšího" a jen díky tomu, že se ČSR přidala na "správnou stranu". Mezinárodní právo zná pouze dva principy, které se dané problematiky týkají, a sice právo na sebeurčení národa a právo na historické hranice. Otázkou je, jak mohlo být v případě jižního Slovenska v roce 1918 naplněno právo na sebeurčení, když místní obyvatelstvo bylo maďarské a muselo přejít pod jiný stát, případně jak mohlo dojít na právo historických hranic, když nikdy ve známé historii neprobíhala současnými státními hranicemi mezi SR a MR žádná, opakuji žádná, státní hranice mezi jakýmikoliv dvěma celky? Odpověď je jednoduchá - odebrání tohoto území Maďarsku bylo protiprávní, jinými slovy ilegální, a má-li Slovensko tu drzost takhle přepisovat historii a popírat zločin, který se v minulosti stal (bezprecedentní krádež území), proč ještě nikoho odpovědného za tento stav nepotkal osud herr Zündela?


Odpověď je nasnadě: protože každý ví, že Maďaři, stejně jako Němci, jsou přeci ti zlí, kteří mají pouze povinnosti vůči sousedům a práva žádná.


Poznámka autora: Slovenská republika s drzostí, o níž bylo pojednáváno v tomto článku, hodlá bojkotovat nezávislost Kosova, které alespoň splnilo - byť s hodně přivřenýma očima - podmínku pro právo na sebeurčení. Slováci se odtrhli a zabrali si území, které jim nepatřilo bez jakékoliv diskuse, jen na základě práva silnějšího. A tito že si stěžují na to, že Kosovo je "diktátem mocných" nesrbské? Tomu moji židovští přátelé říkají prvotřídní chucpe.

Komentáře

Anonymní píše…
No dobre som sa pobavil, zvlast vydarena je ta pasaz o niciteloch Slovanoch a budovateloch Madaroch. :-)
Anonymní píše…
Možno keby sme postavili okolo južnej hranice vysoký plot, Maďarov dali do utečeneckých táborov a neustále ich terorizovali, tak by sme sa aspoň trošku priblížili správaniu najdemokratickejšieho a vôbec najlepšieho štátu na svete, ktorý obývajú tí vaši chazarskí priatelia. A už by toto naše nevhodné súčasné správanie nemuseli nazývať chucpe. Pokiaľ viem, tak v 20. storočí Maďari vojensky napadli Slovensko aspoň 2-krát. Ale podľa vášho názoru by nás Slovákov asi mali dať do jednej cely s pánom Zundelom, keďže si dovoľujeme nerešpektovať jedinú pravdu, ktorú niekto vyhlasuje za nespochybniteľnú. Ste vtipný
Anonymní píše…
Uz clankom, kde si odporucal Srbom radovat sa z novodobeho Mnichova, si strelil poriadneho capa. Ale tymto pamfletom si za svoje historicke "znalosti" zasluzis vyznamenanie Blbec roka.
Anonymní píše…
Autor zjevne pichnul do vosiho hnizda. Alespon dle prispevku soude, kde horekuji jen zamindrakovane potrefene husicky.
Anonymní píše…
Autor by si mal precitat zopar novodobejsich serioznych knih o historii Slovenska (a aj Ciech a Moravy), predtym, nez sa vyjadri k takejto zalezitosti. Nemal by ostavat len pri tom, co sa docital v ucebniciach dejepisu pre zakladne skoly. Ak je toto nazor zamindrakovanej husicky, obeste ma.
template píše…
Pánové a dámy, bratři a sestry, tak prosím argumentujte, když vám na článku přijde něco nepřesné a zkreslené - zde máte prostor. Nikdo z vás to zatím neudělal, pouze tady zpochybňujete slova autora článku a jeho samého. Takhle to ovšem vypadá, že máte po ruce jen emoce a nic víc - žádné argumenty. A to je potom debata na víte co.
Anonymní píše…
OK, par vecnych argumentov:
1. Madari boli minimalne taky nasilnicky narod ako Slovania, Kelti alebo Germani. Madari ukradli krajinu Slovanom, ktori ju ukradli Germanom, ktori ju ukradli Keltom, ktori ju ukradli nevieme dnes uz komu. Ak by dnes Slovaci naozaj ukradli juzne Slovensko Madarom, je to az taky problem? Ktory stat dnes existuje s tym, ze nikomu neukradol ani kusok zeme?
2. Na tom, ze Madari nevypnienili uzemie, ktore ukradli Slovanom, sa mozem len zasmiat.
3. Historicke uzemie Nitrianskeho kniezatstva obsahovalo aspon 80% uzemia dnesneho Slovenska a siahalo juznejsie, ako su dnes polozene hranice, Slovaci nedostali vsetko uzemie, na ktore by si historicky mozno mohli cinit narok. Dnesni Slovaci su priami potomkovia nitrianskych Slovanov.
4. Nitriansko sa sucastou VM nestalo dobrovolne, bolo nasilne anektovane.
5. Rozpad VM nebol rychly a jednoduchy, trvalo to isty cas, Moravu si Cesi neprivlastnili hned, isty cas existovala samostatne, takisto Slovensko isty cas patrilo Madarom len ciastocne, dokonca bolo chvilu sucastou Polska.
6. Slovensko nebolo Madarmi znicene. Po jeho pripojeni tvorilo jeho kulturne a hospodarsky najvyspelejsiu a najhustejsie zaludnenu cast, nemusim hadam vysvetlovat preco. Nitrianske kniezatstvo ako administrativna uzemna jednotka existovalo v ramci Uhorska este asi dve storocia. Madari sa naucili byt civilizovanym narodom hlavne od Slovakov.
7. Slovensko bolo hospodarsky najvyspelejsou castou Uhorska tarmer pocas celej jeho existencie (ak neratame Budapest).
8. Pohyby obyvatelstva boli ovela zlozitejsie, ako sa domnieva autor clanku. Tak ako sa obcas stahovali Madari na sever, stahovali sa obcas aj Slovaci na juh (napr. po oslobodeni (ukradnuti?) uzemia Madarska od Turecka, kedze toto uzemie bolo potom dost riedko zaludnene).
9. V case rozdelenia Uhorska, sa v Madarsku ocitlo tiez dost vela Slovakov. Vacsinou boli neskor postupne asimilovani.
10. Kvoli Benesovym dekretom sa z Madarska na Slovensko pristahovalo skoro tolko Slovakov, ako odislo Madarov.
11. Hranica sa niekde vytycit musela, vacsinou isla priblizne stredom narodnostne zmiesanych oblasti (tusim s vynimkou Zitneho ostrova).
12. Autor zabuda na nasilnu, statom organizovanu madarizaciu v 19. storoci.
13. Na tom fiktivnom naroku Ceska na Zahorie sa mozem len zasmiat. A co keby tak Morava vyhlasila nezavislost? Pacilo by sa vam to?
14. Viac sa mi pisat nechce, mozno nabuduce.
Unknown píše…
template..... v tomto pripade jsi tak vedle ze to neni vina nedostatecnych informaci, ci intelektu , ale zde jde o demagogicke zamery , holt jde o solidnost ducha a moralky....
Finrod Felagund píše…
V čem se ta solidnost ducha projevuje, Stanislave? V tom, že se budeme "slovansky bratřit" i kdyby to mělo být nefér vůči zdravému rozumu i mezinárodnímu právu? Jestli si státy, které uznaly Kosovo, s mezinárodním právem vytřely řiť (jak se často říká) bezprecedentním vytvořením nové státní hranice, co byl potom Trianon? Dejte mi jeden JEDINÝ důvod, proč třeba Rimaszombat (Rimavská Sobota) má ležet na Slovensku a ne v Maďarsku, když nikdy před Trianonem od Budapešti hranicí oddělena nebyla, přičemž podle sčítání v roce 1910 v ní žilo 6912 lidí, z toho 6199 Maďarů a zbytek byli Němci? (viz zdroj: http://hu.wikipedia.org/wiki/Rimaszombat) A úplně stejné je to v případě jiných takto ukradených měst a obcí.
Anonymní píše…
buzeranti českí, riešte si svojich vyhnaných sudeťákov a 20% bolševikov v parlamente. howgh!
Anonymní píše…
Je uz unavujuce sledovat niektorych ceskych prispievatelov na internete ktori sa snazia projikovat svoje slabosti na ine narody. Obzvlast sa im na to hodia Slovaci. Starostlivost tychto individui o slovenske mindraky je naozaj dojemna. :)
Kedy uz konecne inzitni historici pochopia, ze narodne staty zacali vznikat az v 19 storoci. Dovtedy existoval iba jeden narod: SLACHTA
Uhorsko bolo od sameho vzniku multinarodny stat a takym je aj dnesne Slovensko. To ale moze byt nieco, co sa Cechom tazsie chape...
Anonymní píše…
Mizerný článok, naozaj... :-(
Kopec chýb a nepresností...
Anonymní píše…
No, chcelo by to trochu menej hyperboly.

Naozaj neviem odkial tak dobre vies co sa v slovenskych skolach na hodinach dejepisu uci. Sedel si tam v lavici? Nie je to zase az tak davno co som tam sedel ja a myslim si ze v slovenskom dejepise sa neuci o nic viac mytov ako v inych krajinach (hodiny dejepisu som absolvoval aj vo Francuzsku a USA)... To co popisujes ty je samozrejme dost mimo misu.

Nikoho nepotkal osud Herr Zundela pretoze to co pises je proste blbost. Skus si o tom precitat nieco seriozneho, napr. Ignác Romsics: Trianonská mierová zmluva na pohlad z madarskej strany a Marian Hronsky: Boj o Slovensko a Trianon na pohlad zo strany slovenskej.

Je fakt ze urcenie slovensko- madarskej hranice bol zlozity problem kedze nikdy ziadna neexistovala a cisto etnicky princip sa nedal uplatnit pretoze hranicne uzemia boli zmiesane. Brali sa teda do uvahy faktory geograficke, strategicke, hospodarske a komunikacne. A v spornych otazkach samozrejme zohralo ulohu to kto bol na strane vitazov a kto bol aky diplomat. V prvom pripade mali Madari proste smolu, v druhom uplne zlyhali z casti preto ze vychadzali z pozicii ktore boli v tej dobe uz uplne nerealisticke (integrita Uhorska). Ale aj u Romsicsa sa docitas ze sporne uzemia o ktorych sa jednalo boli viac menej len Zitny ostrov a povodie Bodrogu.

Nehovorim ze suhlasim s tym co sa deje v sucastnosti na slovenskom ministersve skolstva alebo ze nad niektorymi otazkami Trianonu sa neda diskutovat. Je to urcite zaujmava tema. Ale pri argumentacii ktoru pouzivas je inteligentna diskusia dost obtiazna...

Myslim ze kazdemu inteligentnemu citatelovi je nizka uroven tohto clanku hned zjavna a po jeho precitani radsej zamieri niekam inam.
Anonymní píše…
Slovensko by pravdepodobne bez českej okupácie horného uhorska nikdy nevzniklo, lebo pri vyjednávaní Trianonskej zmluvy to boli práve z väčšej časti česi, ktorí zastupovali československo a diktovali si podmienky pri určovaní hraníc, ktoré tu teraz ten tiežhistorik tak vehementne kritizuje. Nemôžem sa zbyviť dojmu, že česi sa cítia podvedený, že bývalá časť československa už neslúži ich koloniálnym potrebám.
Česi sa nám pomohli vymaniť spod maďarizácie, bojovali proti Maďarom a my sme sa na nich vybodli a nedali sa ďalej vycucávať. Zrejme nedokážu prežuť, ako sme ich využili a odkopli. Toto je zasa trauma čechov.
milan píše…
Určite existujú aj oveľa elegantnejšie spôsoby vytýčenia hraníc, ako Trianonská dohoda. Napríklad odstúpenie poľského územia v prospech Česka výmenou za slovenské územie. Alebo vyčistenie územia so zmiešaným obyvateľsvom násilným vysťahovaním sudetských Nemcov. Či vojenské obsadenie neobývateľného územia v pásme Gazy. Ale o zmenu hraníc sa dá pokúšať aj vytrvalým, organizovaným a sústredeným štvaním susedných krajín prostredníctvom žneužívanej maďarskej menšiny.
Autor si na prípade Slovenska zjavne lieči traumy z nie celkom kóšer postupov jemu blízkych krajín. Otieraním si huby o Slovensko však šľapol vedľa.
milan
Anonymní píše…
No a teraz je to uz pekna omacka...kedze si nenarokuju na uzemie Panonie Kelti ani stari Rimania mozu si ako dalsi najstarsi obyvatelia narokovat Slovaci(Slovani)...a na inu notu...A co teraz Madari aj Slovaci zoberu zdrane a pojdu sa vrazdit?Alebo ako mam tymto zvastom a javom chapat?Proste su skupiny ludi ktori maju uplne ine priority nez kludne spolunazivanie...No a tesim sa na futbalek KE:DAC.Kolko tam bude zas Hungary-vlajok...ale aspon si zas mozu poplakat...
Anonymní píše…
autor precitaj si napr. tento clanok: http://vybrali.sme.sk/c/Madari-neexistuju-tvrdi-profesor-L-L-Cavalli-Sforza/
Anonymní píše…
Hranice mezi SR a MR nebyla to je pravda, akorat Stepan I. daroval Slovakum znak, kterej oznacoval slovenske uzemi 3 kopce s krizem. TATRA, FATRA, MATRA. tady je jasny , ze slovaci nedostali sve uzemi cele, protoze MATRA se nachazi v Madarsku, kde lezi mesto MISKOVEC, v kterem byla vetsina obyvatel Slovenska.
Anonymní píše…
nuz, hranicu medzi SR a MR nevytycila uhorska vlada z Budapesti zamerne. Odmietala totiz uznat slovensky narod a drzala sa pod vedenim grofa Apponyiho tvrdeho pomadarcovania. To sa ale Uhorsku vypomstilo neskor. Spojenci si toho boli vedomi a v ramci vzniku ceskoslovenska liniu hranic kreslila komisia na zaklade geografie v zaujme zivotaschopnosti noveho statu. Pricom je jasne, ze musela linia pretinat hranice etnika. Ale rovnako jasne je aj to, ze na druhej strane zostalo aj vela Slovakov. BTW uhorska slachta patrila k najhorsim vojnovym stvacom, pre riesenie balkanu bola najvernejsim spojencom Nemecka. A s touto aroganciou isla aj do Pariza s tym, ze vsetci si jej lahnu k noham. Ako to dopadlo, vieme.

P.S. Na model Kosova sa inak odvolal aj znamy politike Miklos Duray, ktory sa vyjadril, ze Kosovcanom zavidi a tento model by sa mal uplatnit aj u nas. Mimochodom, Orban aj s SMK uz zapracoval na budovani vlastnectva v SR takym sposobom, ze prekonal aj nasich hokejistov a mal by dostat medailu :D
Marosh
Anonymní píše…
Čo? Čoboli? Jaký Čoboli! Když MAĎAR pojebal opicu a hodíl ju přes Dunaj. ...TO JE FAKT FAcK PRAVDA,NELŽŮ,..Historie: 'prý-Slováci-čoboláci' jsou maďarské opičky. Největší ZOO V EVROPĚ MAJÍ MAĎAŘI : Slovensko (Čobolsko,Szlotákia,...) TAK UŽ NEZLOBTE A NAUČTE SE MLUVIT.-ČobolOpice
THE EDGE píše…
In fakt, there are some people, a co-intel operator working for a cabal/zionist. For example; Rudolf Vasky. See his nasty videos. Most likely he is working for the George Soros Open Society Foundations (OSF) and NWO.
Unknown píše…
Pre každého, kto sleduje taketo clanky.
Podľa vsetkeho, autor tohrto clanku pracje pre Nadáciu Open Society (OSF) George Soros a NWO. Je to v podstate kolaborant, ktory svojimi prispevkami nam to jasne dokazuje. Jeho agenda je, sa snazit ovplivnit verejnu mienku a to nielen na Slovensku ale aj u nasich susedov. Zameriava sa len na to ako vyvolat konflikt a vytvorit tak politicku nestabilitu na Slovensku, ktoru by sa dalo rozsirit aj za hranice nasej vlasti. To co sa tu spomina, je totalny nezmysel a pritom nicim podlozeny. (Ten co to napisal sa vola “robot”) slovenske slovo. Teda clovek ktoremu to nemysli ale na druhej strane vykona vsetko co mu je z hora dane.
Unknown píše…
Velmi zaujimava debata a preto by som sa rad pripojil do nej aj ja.

Otazka pre kazdeho.
Normalne slovenske/slovanske slova, mena, nazvy maju svoj vyznam. Nehovoriac o tom, ze slovensky/slovanske jazyky maju rody (muz, zena) teda su dokonale.

A tu je moja otazka. Akeho povodu je slovo BUDAPEST?

Budapest became a single city occupying both banks of the river Danube with its unification on 17 November 1873 of Buda, on the west bank, with Pest, on the east bank.
BUDAPEST consists of two words.
In the Slovak language this is what the word BUDAPEST means:
BUDA - PES - T (Doghouse)
(Letter “T” at the end of the word has been added by Hungarians)
BUDA - a dog's kennel.
PES – dog
This means that the Slavs in the area at the time (current day Slovaks) built the city which is called Budapest; and this is their signature stamp they left behind to symbolize their dominion over the invading Magyars at the time the city was created originally.

Alebo svetozname slovo ROBOT odvodene od slova ROBOTA, ROBIT a pod...

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem