NÁBOŽENSTVÍ: Je katolická církev nekritizovatelná?

Občas mám pocit, že s církví je to podobně jako třeba s globálním oteplováním. Jakmile někdo řekne či publikuje námitku proti, je pranýřován. Musel jsem se smát, když jsem viděl reakce na předešlý článek o sedmi nových hříších, který vyšel na Neviditelném Psu.

Je důležité, že nebyl vydán oficiální dokument? Vysoký představitel katolické církve, pan Girotti, má v církvi na starost řízení instituce pověřené mj. kvalifikací hříchů. Pokud se takový člověk vyjádří do médií nějakým způsobem, vyjadřuje tím i názor své instituce. Znovu se nabízí analogie s globálním oteplováním - ponechme stranou pravdivost či nepravdivost argumentů pana prezidenta Klause v této věci, soustřeďme se jen na formu jejich prezentace. Pan prezident několikrát vystoupil na různých konferencích, kde se skepticky vyjádřil k většinovému (alespoň mediálně většinovému) postoji ke klimatickým změnám. Pokaždé zdůraznil, že jedná jako akademik a soukromá osoba, nikoliv jako prezident. Kolik lidí bylo schopno toto tvrzení akceptovat? A kolik lidí z těch, kteří teď jeden přes druhého křičí, že pan Girotti vyjadřoval názor coby soukromá osoba, někdy neměli podobnou shovívavost pro pana prezidenta?

Dalším zajímavým jevem je, že každý, kdo si dovolí buď veřejně se hlásit k ateismu, resp. agnosticismu, případně si dovolí kritiku církve, je jejími věřícími a aktivisty okamžitě označen za bolševika, třebaže by kritizoval církev pro její levicovost (bolševik by se přitom z levicovosti měl spíše radovat, ne?). Vzhledem k tomu, že katolíci a obecně křesťané jsou v České republice jasnou menšinou, je s podivem, že více než 80% lidí v diskusi mělo tendenci církev bránit právě tímto způsobem, tedy "jdeš proti církvi, znamená to, že buď nechápeš její všeobjímající dobro, ergo jsi hloupý, nebo jsi bolševik". Něco podobného můžeme slyšet ze záznamů jedné strany z roku 1977 - její odpůrci, resp. ti, kdo si dovolili vystoupit s kritikou toho, že strana nedodržuje ani své vlastní závazky a svá vlastní pravidla, byli buď blahosklonně označeni za nerozumné děti, popřípadně třídní nepřátele. Podobnost čistě náhodná?

Vrátím-li se ještě k těm hříchům, jedním z největších donátorů charitě je šéf Microsoftu Bill Gates. Bill Gates je protestant - kongregacionalistický kalvinista. Kalvinismus říká, že cílem člověka na světě má být vytvoření co největšího bohatství, které je důležité správně investovat, aby plodilo další bohatství. Kalvín neříkal nic o tom, že kdo nebude dávat na charitu, půjde do pekla - naopak, tuto otázku nechal otevřenou a nechal věřící, ať se zařídí podle svého uvážení a svědomí. Pokud katolická církev vyhrožuje svým enormně bohatým ovečkám peklem v případě, že se o své bohatství nerozdělí, jedná se o nátlak stejný, jaký provádí levice takřka kdekoliv na světě, kde "bohatým bere a chudým dává". Otázka pro čtenáře: je hodnotnější příspěvek na charitu, který je zcela dobrovolný, nebo ten, který je dobrovolně-povinný kvůli hrozbě vyšší moci v případě odmítnutí takového poskytnutí charitativního příspěvku?

Aby znovu nedošlo k tomu, že mě budou diskutující podezírat z komunismu, neznalosti křesťanství či dokonce pravoslaví (ano, i takoví se vyskytli), dodávám, že jsem skeptický agnostik hlásící se k protestantské etice (Protestant Work Ethics), Kalvínově ekonomickému odkazu (zisk majetku a jeho rozmnožování je dobré) a antické filosofii, zejména Aristotelově a Ciceronově. Coby zastánce čistého kapitalismu rozhodně nerýpu do církve z levicových či dokonce bolševických pozic. V Bibli se píše o odmítnutí kultu zlatého telete. Moudrá to slova - jen bych byl, být vášnivými obhájci katolicismu za každou cenu, trochu opatrný na to, aby se jednou z církve právě takové uctívané zlaté tele nestalo.

Komentáře

Anonymní píše…
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV Digital, I hope you enjoy. The address is http://tv-digital-brasil.blogspot.com. A hug.
Anonymní píše…
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the MP3 e MP4, I hope you enjoy. The address is http://mp3-mp4-brasil.blogspot.com. A hug.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem