ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: EET - nejúčinnější nástroj předvolební kampaně

Elektronická evidence tržeb má pouze jeden jediný účel – vyhrát hnutí ANO volby. 


Za všeobecného veselí z blížících se parlamentních voleb poněkud zapadlo opětovné zpuštění udavačského webu pro kontrolu EET přelakovaného na novo a prezentovaného nyní pod názvem „Účtenkovka“ (mimochodem protestu proti plýtvání papírem na účtenky se od ekologických aktivistů už asi nedočkáme). EET považuji za klíčový aspekt úspěchu Andreje Babiše, který mu přihrál plusové body a mezi lidmi, kteří jeho ostatními praktikami jinak opovrhují, proto je třeba se EET stále věnovat. Smyslem EET není ani výběr daní, kontrola podnikatelů ani narovnání podnikatelského prostředí. Všechny tyto často zaklínané argumenty jsou ve skutečnosti pouze vedlejšími účinky této nejdelší a nejúčinnější volební kampaně od vzniku České republiky. Nyní se pokusím výše uvedenou tezi obhájit.

Více peněz do rozpočtu
Předně je třeba říci, že i podle statistik této vlády je ztráta způsobená nepřiznanými tržbami naprosto marginální. Původní odhady, které se neustále mění, hovořily o osmnácti miliardách, dne se mluví o miliardách čtyřech, což by byl v rámci EU pomalu zázrak a řadil by nás na evropskou špičku v poctivosti podnikatelů. Úsměvné je, že více peněz obdrží Agrofert ročně na dotacích. Finanční správa ovšem vycházela z odhadu, že se do první vlny EET přihlásí 250 tisíc subjektů. Reálně se první den přihlásila jen polovina, a od té doby Babiš a jemu podřízené úřady o všech statistikách neustále lžou, při čemž byli mnohokrát přistiženi.

Chorvatský ministr financí, Babišův vzor, svého fanouška na setkání v Praze před pár lety nepotěšil, jelikož přiznal, že v Chorvatsku nebylo EET zavedeno kvůli vyššímu výběru daní, ale kvůli kontrole. Lafferova křivka funguje neúprosně a vyšší daňová zátěž rozhodně neznamená vyšší daňový výběr. Výběr daní navíc nelze měřit v nominálních hodnotách (kvůli proměnlivému hospodářskému růstu), ale v procentech. Babiš si navíc pomáhá neoprávněným zadržováním DPH, ale budiž. Přiznejme si, že reálný dopad EET na daňový výběr se prostě změřit nedá (ani ve prospěch EET, ani v jeho neprospěch).

I kdybychom se dále bavili o reklamou prezentovaném čísle 18 miliard, pak vězte, že ve statním rozpočtu tvořícím bezmála 1,5 biliónů (Babišovým slovníkem: „tisíc pět set miliard“) se opravdu jedná o kapku v moři. Každá koruna dobrá, ale vysvětlujte to kupř. České národní bance, která za 4 roky intervencí natiskla 2 biliony nekrytých peněz. Tuto ztrátu by EET vyrovnávalo více než 100 let. Mimochodem představa, že český stát je za všech okolností poctivým a dobrým hospodářem, který už ví, jak s našimi penězi správně naložit, je veskrze naivní. Centrální plánování a přerozdělování navíc beztak nefunguje, a způsobuje dluhové pasti, i kdyby byli všichni politici svatí.

Daně se musejí platit
Jediným objektivním důvodem, proč se daně musejí platit, je existence zákona o jejich povinném odvádění. Všechny ostatní důvody, jako např. jejich potřeba, využití, výše, způsob výběru apod. jsou důvody subjektivní a jsou odvislé na politických preferencích každého jedince a momentální společenské a politické konstelaci. Argument „Daně se musejí platit“ je tedy opisem objektivního argumentu „Zákony se musejí dodržovat“. S tím nikdo problém nemá, že?
Obecně je to pravda, ovšem pak by tedy tento argument pro EET musel zároveň platit i pro elektronickou evidence všech lidských činností, které mohou vést k porušení zákona, potažmo ke zkrácení státu o daňový výtěžek. Napadá mě kupř. Elektronická evidence dopravních vozidel omezující dopravní nehody a páchání přestupků. Anebo když už jsme u peněz, Elektronická evidence licencí. Každá fyzická osoba je povinna si za své peníze do každého svého zařízení s připojením na internet (PC, tablet, smartphone, Smart TV) nainstalovat placený software monitorující legálnost obsahu jako jsou filmy, hudba a počítačové hry a ostatní programy. Slušný člověk se nemá čeho bát, a kdo nemá na měsíční paušál, ať neleze na internet.

Narovnání podnikatelského prostředí
Předně bych se zeptal všech poctivých podnikatelů, zdali souhlasí s tím, že v rámci narovnání podnikatelského prostředí na sebe dobrovolně uvrhnou EET, které navíc jako potvrzení presumpce viny. Vězte, že i přes zavedení EET nebude podnikatelské prostředí narovnáno. Stát ročně vyšle do podnikatelského prostředí vybraným subjektům až 70 miliard formou dotací. Některé velké firmy mají u nás díky investičním pobídkám, daňovým prázdninám a zákonem zajištěnému odbytu na růžích ustláno. Shodou bizarních okolností dostala v den zavedení EET dotaci ve výši 440 milionu korun firma, jejíž roční obrat je vyšší než rozpočet České republiky. Jeden poslanec hnutí ANO se vyjádřil ke krachujícím obchodům a hospodám na vesnicích v tom smyslu, že to je zcela žádoucí, jelikož zánik malých podniků uvolní cestu globalizaci a velkým firmám, ve kterých je ta správná a šťastná budoucnost.
Zaměstnanec daně odvádí
Posledním oblíbeným argumentem je, že zatímco zaměstnanec nemá žádné možnosti jak daně optimalizovat nebo zamlčet, pak podnikatel díky nepřiznání tržeb může se svým příjmem čarovat. Jakoby snad neexistovalo zaměstnávání načerno, Švarc-systém nebo přiznávání pouze minimální mzdy s doplatkem na ruku. Ale nezoufejte, i tomuto okrádání bude brzy zabráněno. Ministr Pilný totiž řekl, že EET řeší pouze následek. Příčinou daňových úniků je podle něj samotná existence fyzických peněz! Zrušení hotovosti zajistí kontrolu všech peněz v oběhu a stát nás bude zákonem nutit, abychom se všichni povinně stali nonstop klienty bank, a povinně využívali jejich služby při každé transakci. Což je opět krásná ukázka starosti o rovné podnikatelské prostředí.

Závěr
Je těžké přesvědčit věřícího člověka logickými argumenty. Úspěch EET je dán tím, že spousta lidí slepě věří ve stát a opovrhuje volným trhem. Navíc tito lidé věří, že je naše země chudá a v rozkladu, a EET jim ukazuje na viníka, který za všechno může - podnikatelé, neplatící daně. Šíření lží o EET je snadné, protože jim všichni chtějí uvěřit. Když to nejde logicky, můžeme si pomoc shrnutím politické dráhy autora EET Andreje Babiše:

Lhal o spolupráci s STB.
Podvodně získal 50 miliónů na Čapí hnízdo a lhal o tom.
Diktoval novinářům o čem mají psát a lhal o tom.
Prodloužil a navýšil odbyt svojí řepky a lhal o tom.
Podváděl s dluhopisama, aby nemusel platit daně a lhal o tom.
Zneužíval finanční správu k likvidaci konkurence a lhal o tom.
Neprokázal, kde získal peníze na nákup svých firem a lhal o tom...
….ale o EET určitě nelhal, to určitě myslel upřímně a pro dobro všech. Přece by nikdy nelhal!

EET je online evidence obchodních transakcí, ke kterým nyní potřebujete souhlas vrchnosti stvrzený přijetím speciálního kódu. Dosud mohly transakce probíhat pouze mezi dvěma subjekty bez svolení státu. Na závěr tedy přidávám snad už jen citaci z románu George Orwella 1984“:


Obrazovka současně přijímala a vysílala. Každý zvuk, který Winston vydal a jenž byl hlasitější než velmi tiché šeptání, obrazovka zachycovala; a co víc, pokud zůstával v zorném poli kovové desky, bylo ho vidět a slyšet. Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku sledují. Jak často a podle jakého systému Ideopolicie zapínala jednotlivá zařízení, bylo hádankou. Předpokládalo se, že sledují každého neustále. A rozhodně mohli zapnout vaše zařízení, kdy se jim chtělo. Člověk musel žít – a žil, ve zvyku, který se stal pudovým, – v předpokladu, že každý zvuk, který vydá, je zaslechnut, a každý pohyb, pokud není tma, zaznamenán.“

Wasill

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem