HISTORIE: Pohřběme konečně Versailles a Postupim

Německu se dodnes často vyčítá, že rozpoutalo dvě světové války na evropském kontinentě, přičemž se tento argument zpravidla vytáhne tehdy, když je potřeba něčím Německu zalepit pusu a žádný racionální argument momentálně není po ruce. Podobný přístup je v menším uplatňován i vůči některým bývalým spojencům Německa – Maďarsku nebo Rakousku. Zajímavé je, že to neplatí pro Slovensko či Itálii – ale nepředjímejme.

První světová válka byla válkou impérií a jejich zájmů v podobě teritoriální a mocenské expanze. Nic víc, nic méně. V rámci Dohody byla nejvíce válkychtivá a krvelačná francouzská Třetí republika, která toužila po odplatě vůči Německu za výprask, jaký dostala po napoleonských válkách; ze strany Ústředních mocností bylo nejvíce válkychtivé a krvelačné Německo, které chtělo vydobýt některá území zejména na Francii – a které se zároveň bálo francouzského militarismu, který byl ještě horší, než ten německý. V rámci Ústředních mocností pak Itálie byla o něco méně ochotná k válečným dobrodružstvím, zapojovala se hlavně kvůli tomu, že si chtěla přilepšit v koloniích. Rakousko-Uhersko bylo součástí tohoto spolku proto, že si netrouflo po výprasku v roce 1866 a po tom, co vidělo násilné včlenění Bavorska či Saska do pruského modelu Německa, odporovat Německu a tak spíš jen neochotně přikyvovalo, ale do války se moc nemělo. Paradoxně pak samo zahájilo první výstřel, protože se nehodlalo smířit s tím, že sbrští agenti krytí Ruskem mu zabíjejí následníky trůnu. Ze strany Dohody byla Velká Británie válkychtivá poměrně dost, ale zejména proto, že se obávala přílišného růstu Německa, které by mohlo rozvrátit rovnováhu na kontinentě, o kterou jí šlo především. Rusko pak v rámci Dohody fungovalo jako pacifikátor Rakouska-Uherska a významného spojence Ústředních mocností – Osmanského Turecka – vědomo si své relativní zaostalosti a slabosti, nicméně mající chuť na to dosáhnout k nějakému teplému moři. To byl pro Rusko poměrně dostačující důvod k válečným přípravám.

První světová válka skončila jak skončila především kvůli intervenci USA. Kdyby se USA přidaly na stranu Ústředních mocností, vyhrály by ty a Francie by byla poražena; musela by platit reparace. Kdyby zůstala Amerika neutrální, vyhrály by rovněž Ústřední mocnosti. Důsledkem by byla Francie poražená na hlavu, Rusko utopené v bolševické revoluci tak jako bylo i reálně, takže na jeho stavu by se nic nezměnilo a Británie, která by si musela nechat zajít chuť na balancování sil na kontinentě. Francie by nejspíš byla přinucena k reparacím, byť ne tak nadsazeným, jako v případě Německa. Rakousko-Uhersko by se nejspíš nerozpadlo, Československo by nevzniklo, zatímco ale by téměř jistě vznikla samostatná Bretaň, Savojsko, Korsika či Okcitánie. Alsasko by se pravděpodobně stalo součástí Německa a zbytek Francie by pohltila chudoba a hyperinflace, jako reálně zaplavila ve dvacátých letech Německo. Vzhledem k tomu, že ve Francii byl ve 20. letech antisemitismus mnohem silnější než v reálném předhitlerovském Německu, a vzhledem k tomu, že v císařském Německu měli Židé poměrně velké slovo, není těžké si představit, že by nějakého francouzského Hitlera napadlo svést neštěstí Francie na Židy a možná bychom k holocaustu dospěli tak jako tak, třebaže tentokrát pod taktovkou Paříže. První světová válka totiž neměla, jak se nám mnohdy zdá v kontextu té druhé, dobré a zlé. Měla válkychtivá impéria, která byla různým způsobem připravená válčit, a malé národy ve všech dotyčných impériích, v nichž byly tendence to svým imperátorům zatopit spoluprací s nepřítelem. Reálný výsledek první světové války nelze za žádnou cenu označovat za nějaké vítězství dobra či demokracie, třebaže skončila jak skončila, nejvíce k ní přispěly Německo a Francie – obě strany, jak Dohoda tak Ústřední mocnosti, měly své máslo na hlavě. Přesto se dnes najde mnoho lidí, kteří jsou schopni rozdělovat právo mluvit či mlčet v Evropě podle toho, na které straně ten který stát ve Versailles, Trianonu, Sèvres nebo Saint-Germain-en-Laye, stál.

Co se týče druhé světové války, i okolo ní panuje spousta pokrytectví. Jak jsem řekl už výše, mnohem větší predispozice pro uskutečnění holocaustu měla Francie, kdyby místo pocitu triumfálního vítězství v roce 1918 zažila takovou porážku, jako Německo. Co víc – antisemitský byl tehdy prakticky celý evropský kontinent. Možná si někteří čtenáři pamatují knihu od E. M. Remarqua Miluj bližního svého, kde autor popisuje zoufalý osud německých židovských emigrantů, které v Evropě těsně před druhou světovou válkou nikdo nechce. Ano, to je realita, kterou je potřeba přiznat, surově antisemitská, rasistická a šovinistická byla tehdy celá Evropa a vzhledem k tomu, jak s Hitlerem buď otevřeně nebo skrytě jeli všichni, je nemístné ukazovat prst jen na Německo. Nespravedlivě ukončená první světová válka vyvolala mnoho křivd, které poražení jen tak nezapomněli, a vítězové, vědomi si toho, že nevyhráli tak docela fér, poražené z první světové války o to víc šikanovali. Do toho prakticky všude kvetl antisemitismus, někde formou státní represe, někde “jen” jako společenská konvence.

Ono se o tom nerado mluví, ale s výjimkou relativně malého počtu opravdu spravedlivých lidí, kteří nacisty perzekuovaným Židům pomáhali, byla většina Evropanů z různých důvodů k jejich osudu buď lhostejná, nebo jim jejich utrpení dokonce přála. Nacismus jako hnutí se prosazoval buď přímo ve státní podobě (Německo, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), nebo se s ním na státní úrovni spolupracovalo, dokud se to hodilo (Polsko – do roku 1939, Sovětský svaz – do roku 1941, Itálie – do roku 1943, Španělsko – do roku 1943), případně se s ním vesele kolaborovalo pod okupací (Francie, České země, Norsko, Dánsko, Nizozemí, Lucembursko, Belgie, Rakousko, Channel Islands), profitovalo se z obchodu s ním (Švédsko, Švýcarsko), případně se s ním spojovalo ze zoufalství proti viditelnější hrozbě (Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina). Lidé ve všech výše jmenovaných zemích na nějaké úrovni s nacismem spolupracovali a podíleli se na jeho hrůzovládě. Z tohoto pohledu se nedá nic vyčítat pouze Britům, Portugalcům, Irům, Islanďanům, Řekům či Srbům. Ti si, s malými výjimkami jako byly námluvy malé části irských nacionalistů s nacistickým Německem, s nacismem nezadali. Všichni ostatní ale více či méně přímo mají na tom, co nacisté spáchali, svůj podíl.

Velká část z výše uvedených národů si různě pokoutným způsobem zachránila kůži před vyšetřováním, co za války dělaly. Ani sebevětší oslavy Slovenského národního povstání, Varšavského povstání, oslavy 9. května na Rudém náměstí či oslavy osvobození Francie nemohou zakrýt přeochotnou fascinaci většiny Slováků nacismem, režim ve Vichy, samotnou kolaboraci Francouzů v okupované zóně Francie, Quislingův režim v Norsku, spolupráci Polska s Hitlerem v Mnichově či vůbec všeobecně před rokem 1939, pakt Ribbentrop-Molotov a další více či méně nechutné kolaborace s nacisty. Rádo se na to dnes zapomíná.

Na základě výše uvedeného a toho, že naprostá většina dnes žijících nemá ani s první, ani s druhou světovou válkou nic společného, by bylo dobré poukázat na to, že v současné době nemá smysl rozdělovat Evropu podle toho, kdo stál na které straně jako “vítěz”, a kdo jako “poražený”, přesto to však stále ještě dost politiků dělá. Francii se toleruje kdejaký výstřelek, protože “přeci vyhrála”, zatímco od Německa se očekává, že bude zticha a bude platit, protože “přeci prohrálo”. Slovensko může svévolně šikanovat Maďary, protože “přeci vyhrálo”, třebaže víme, jak to s tou jejich “výhrou” bylo, zatímco Maďaři si nemají právo stěžovat, protože “přeci prohráli”. Tohle myšlení je bohužel stále ještě živé – a dokud bude, bude stále ještě dostatečné množství křivd, které může zasít konflikty nové. Proto říkám – pohřběme konečně Versailles i Postupim, seberme je politikům a dejme historikům.

Komentáře

Anonymní píše…
Není pohřeb jako pohřeb. Buď lze začít vytahovat předcházející běsy nebo se dívat dopředu. Lidé toužící po tom prvním stále existují.
Finrod Felagund píše…
Tak ono je důležité nechat naživu paměť o tom, co se dělo, ale nevyvozovat z toho jakékoliv politické důsledky pro dnešek, to je smrtící.
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Ondra píše…
Já s tím souhlasím, ale tápu. Pokud se bavíme o Postupimi a následných událostech, tak například kdo jiný vyvozuje politické důsledky pro dnešek, než ti, kdo z ojedinělých excesů vytváří národní (českou) vinu?
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Ondra píše…
Walther: souhlas. A přesně to je důvod, proč jsem silně na rozpacích z Tea party.

Na jednu stranu je Obamova domácí politika dost katastrofální a svým způsobem mám slabost pro některá "antiestablishmentová" hnutí.

Na druhou stranu se začínají vynořovat důkazy, že za tímto hnutím stojí prvně finanční zájmy několika byznysmenů a "návrat k tradiční Americe" až potom - ovšem jako marketingový tah.

Co by mohlo být katastrofální je, že velká část Tea party chce nejen návrat k Americe otců zakladatelů, ale také návrat, nebo pokračování Ameriky pyšné - přehlížení ostatních, černobílé dělení světa na dobré a "rogue" státy. Čili v důsledku možná konec nadějím na reformu globálního finančního systému, nalezení konsenzu s ČLR, Ruskem, Íránem, brutalizace mezinárodních vztahů.

Řadě lidí, která si kroky Obamovy administrativy personifikovala do obrazu barevného zbabělého ušatce muslimského původu a socialistické orientace si vůbec neuvědomila, kolik práce a názorů do toho vnesli ti, co stojí za ním. Zahraničně-politický kurz, který pod Obamou začala Amerika nabírat je podle mého dítětem spíše úvah lidí typu Brzezinského, Kissingera.

Takže nekritickou radost z Tea party radím brzdit.
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

Naopak je velmi sympatické, že pan Finrod F. se hlásí k R-U, protože v ničem lepším Češi zatím nežili. A k vašemu omylu. Arcivévoda František Ferdinand Bosnu neanektoval, ani ze své pozice nemohl. Nehledě na to, že byl odpůrcem válečné strany na vídeňském dvoře a měl celkem rozumné plány na potřebnou federalizaci a modernizaci R-U. Jakmile byl srbskými teroristy odstraněn, válce už nestálo v R-U nic v cestě.
Anonymní píše…
Zay ad Ondra:

Česká vina tu ale je, nešlo o ojedinělé excesy. Divoký "odsun" a následný "organizovaný odsun" Němců byl dopředu promyšlen, připraven, cíleně. Představitelé státu vyzývali a povzbuzovali Čechy, aby se mstili na všech Němcích. To není ojedinělý exces, to je stejný případ jako když Hitler chtěl vyhladit Židy. Koneckonců jak diktátor Hitler, tak zakomplexovaný politický trpaslík Beneš se hlásili k národnímu socialismu.
Anonymní píše…
Zay ad F. Felagund:

Článek se čte báječně, není co dodat. Jenomže se obávám, že Versailles nikdo nepohřbí. To by se potom museli například slovenští, srbští a rumunští politici omluvit za participaci na trianonské smlouvě. Stejně tak Britové a Francouzi. (USA ne, ty Trianon nepřijaly, protože nesplňoval jejich původní představy.) Udělá to někdo z nich???
Ondra píše…
Zay: Já měl na mysli excesy divokého odsunu. Osobně považuji odsun jako takový za chybu, ale z pohledu tehdejšího státu pro něj mám pochopení.

Co se týká "české viny", je to poměrně složitější. Není to dlouho, co se objevily zprávy o "masakru Němců na Vysočině". Tuším, že šlo o vesnici Dobronín. Pokud ne, pak se omlouvám, nicméně o Vysočinu se jedná.

Někteří "intelektuálové", kteří si honí triko snahou dát činy ze strany Čechů ke konci války na roveň nacistickému běsnění okamžitě zareagovali a kolotoč článků o "české vině", "zvěrstvech", "gestapáckém chování" se rozjel nanovo.

Ti samí se neobtěžovali zasadit dobronínskou událost do širšího kontextu. Pár dní před masakrem na přelomu dubna, května 1945 prošly okolními vesnicemi nac. jednotky, ustupující z východu. Vzhledem k tomu, že nejbližší německá posádka ustoupila dávno, vesničané se mylně domnívali, že se v oblasti již žádní Němci neobjevují. Začali vyvěšovat české vlajky, ovšem do toho přišly oddíly ustupující před Sověty, které za vydatné asistence místního německého obyvatelstva prakticky všechny Čechy postavili ke zdi, zastřelili, nebo jiným způsobem zabili.Dokonce je známý případ, kdy místní německá učitelka jedné z obětí připevnila ceduli "takhle dopadnou všichni zrádci". A to prosím pár dní před koncem války.

V takovém světle má "dobronínský masakr" pochopitelně úplně jiný rozměr a chci tím, říct, že není jasné, za co by se měl národ, nebo stát jako celek kát? Za brutální činy jednotlivců ve výjimečných situacích, pod vlivem dojmů nacistických zvěrstev? Ano, chování během divokého odsunu a na konci války bylo často odporné, ale jakákoli debata o českém chování vůči Němcům na konci války by měla začít konstatováním, kdo válku začal a především co během ní prováděl.
Anonymní píše…
Zay ad Ondra:

Nikdo přeci nechce zlehčovat to, co udělali Němci Čechům a v Čechách obecně za druhé války. Ale mělo by se právě mluvit o obojím. Stalo se! To už nikdo nezmění. Proč to školácky zamlčovat a říkat Češi jsou holubičky, Němci jsou arcilotři?
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Walter:

Němci nejsou psi.

Finrod, Zay:

Neznám osobní názory Františka Ferdinanda a s jeho vraždou nesouhlasím, ale faktem je, že si za ni RU mohlo samo tím, že v roce 1908 svévolně a v rozporu s mezinárodními dohodami obsadilo Bosnu. Tento čin rapidně zvýšil napětí mezi velmocemi a k válce tak málem došlo už tehdy. Ostatně takových provokací ze strany RU bylo víc, viz např. Aehrenthalova aféra.

Podle mého názoru nelze říct, že první světová válka byla výsledkem nějakého anonymního mezinárodního napětí. Rusku, Itálii a Británii se do války moc nechtělo, pokud vím, Francie samozřejmě byla motivována odvetou za Sedan, ale samotná by toho moc nezmohla. Německo chtělo hegemonii v Evropě a kolonie ve světě, rakouští a maďarští nacionalisti si zase od vítězné války slibovali ovládnutí Balkánu a "konečné řešení" slovanské otázky na svém území.

Není pravda, že by RU bylo do války zataženo Německem, stejně jako není pravda, že zlí Prušáci utlačovali chudáky Sasy a Bavory. V Mnichově bylo vyhlášení války přivítáno s jásotem, v oslavujícím davu byl neúmyslně vyfocen tehdy ještě bezvýznamný Hitler. Ve Vídni vyšli lidé do ulic s vlajkami a bouřlivě oslavovali vypuknutí války (Gilbert).

Nevím, jaké úmysly měli Němci s Francií, faktem ale je, že Litevskobrestský mír, který přinutili podepsat ruské bolševiky, byl mnohem tvrdší než Versailles (Bullock). Pokud jde o poválečné reparace, Němci drtivou většinu z nich nikdy nezaplatili.

To je asi tak všechno, co jsem chtěl napsat k RU a první světové válce. Souhlasím s tím, že Němci za druhé světové války zdaleka nebyli jediní "zlí" lidé v Evropě, faktem ale je, že hlavní tíhu odpovědnosti za rozpoutání a vedení války neslo Německo, Japonsko, a svým způsobem taky Sovětský svaz. Fašističtí spojenci Německa byli dobří tak akorát pro srandu králíkům a Němcům byli nakonec spíš na obtíž, leda snad s výjimkou propagandistických účelů.

Scorpion
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

Na první republice příliš pozitivního tedy určitě nevidím. Napřed stát bez hranic, pak rozepře se všemi sousedy vyjma Rumunska, nekritické zbožštění Masaryka, korupce, nefunkční zablokovaný parlament, aféry poslanců a senátorů, konflikty s církví, zabírání soukromého majetku, ožebračování zemědělců nákupem plodin v cizině, potlačování menšin, od roku 1935 bratříčkování se Stalinem ... co tedy na tom období bylo fajn???
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

Naše suverenita byla právě popřena v roce 1918, kdy Masaryk a spol. neobnovili samostatnost historických českých zemí, ale vytvořili umělý patvar zvaný Československo. Češi se od té doby zmítají v kruhu a neví, čí jsou. Dokonce slaví vznik tohoto atypického útvaru. Ještě že si vzpomněli aspoň i na sv. Václava!
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

A jinak jasné. Všichni nám ubližují, jenom my SAMI dokážeme všechno nejlépe. To tvrdili husiti, nacionalisté 19. století, čeští fašisté, komunisté, klausovci :-) Prostě pupek světa, který kdyby jenom mohl, všem by ukázal. Ale napřed mu ubližovala Vídeň, pak Berlín, pak Moskva, nyní Brusel ...
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
walter píše…
toto je naopak cesta k míru!
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Seghers_(Bundesarchiv-Bild_183-F0114-0204-003)_%E2%80%93_retouched_by_Carschten.jpg
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

Země koruny České? To jsou pro mě samozřejmě České království, Moravské markrabství a Slezské vévodství v hranicích z roku 1918. Na národnostní hranice se neohlížím. Rakušané navíc nic takového oficiálně neplánovali. Oddělit německé pohraničí od českých zemí chtěli hlavně někteří politici z řad českých Němců, nikoliv oficiální místa ve Vídni. Zatím :-)
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

Jinak jasné, Brusel nás dusí. Dusí ale i ostatní. A nejsmutnější je, že většinou Češi nejvíc dusí sami sebe. V Bruselu vymyslí nějaké pitomosti a zvěrstva, ale Češi jich sami mají pětkrát tolik. Z vlastní iniciativy.
Louis Lansana Béavogui píše…
No, pěkný článek. Ale nesouhlasím s tím, že by se Francie rozpadla. Tam nebyla podobná obrozenecká hnutí jako u nás.
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Zay ad Walter:

A který císař, hochu? O Spojených státech rakouských nemluvil žádný :-) Maximálně o federalizaci Rakousko-Uherska. Rozdělení historických Čech podle národnostních hranic ovšem žádný oficiální plán závazně nepředjímal, chlapče :-)
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
Zay ad Walter:
Na slovo chlapec vám, hochu, kašlu. Váš problém, jak koho oslovujete. J. J. arcivévoda František Ferdinand to bral jako jednu z variant a možností. Mimochodem oddělení německy mluvících oblastí od Čech mu navrhl Rumun :-) Čágo!
Anonymní píše…
Zay:

Ještě si kladu otázku, když vám tak vadí ti "zlí sudeťáci" coby správnému českému nacionalistovi a benešovci, proč používáte přezdívku Walter? Takové ošklivé německé jméno. Co třeba Bivoj, Šemík, Edvard, Vlastimil ... :-)
Walter píše…
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní píše…
coze?..co to placas, ze Slovensko muze svevolne sikanovat madary? a jak? Ze se zatim jeste neprejmenovalo na Felvidek??? WTF?
vitak69 píše…
Nádherně napsaný článek, který mi mluví z duše. V podobném duchu jsem napsal na podzim něco podobného.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem