SPOLEČNOST: Co je společným jmenovatelem problémových imigrantů?

Napíší-li zpravidla politicky korektní média, že někde něco demolovali "mladíci", či že za plánováním nějakých útoků stojí "radikálové", velká část Evropanů od Portugalska po Finsko a od Islandu po Kypr ví, kolik uhodilo. Řeč je o tzv. "nepřizpůsobivých imigrantech". Co je ale základně charakterizuje?

Často se naráží na to, že jsou v Evropě problémy s muslimy. Ano, naprostá většina těch, s nimiž v Evropě problémy jsou (rozumějme: problémy s veřejným pořádkem a soužitím s většinou), jsou muslimové. Ovšem lze z toho implikovat, že co muslim, to potenciální problémový člověk? Odpověděl bych - není to pravda. To, že jsou v Evropě problémy s muslimy je očividné, nicméně islám je podle mého názoru pouze katalyzátorem problémů, nikoliv původem.

Je pouze historickou shodou okolností, že na většině území, na kterých je islám dominantním náboženstvím, žijí civilizačně velmi zaostalé národy. Ty ovšem žijí i jinde - a je spravedlivé říci, že i s imigranty odtud mohou přijít podobné problémy. Zároveň ovšem i mezi národy s islámem coby dominantním náboženstvím jsou ty, které civilizačně zaostalé nejsou, ba naopak, jsou poměrně vyspělé. Mluvím jmenovitě o Íránu, západní části Turecka, Tatarstánu v Rusku či Kazachstánu či Indonesii. Oproti tomu je mnoho zemí civilizačně značně zaostalých, s tradicemi a kulturou natolik odlišnou od té naší, že je až na výjimky kompatibilita takřka nemožná - mluvím o nemuslimských státech v Africe či například o středoamerických státech. Američané by mohli o problémech ani ne tak s Mexičany, jako spíše s Hondurasany, Salvadoranami či Guatemalany dlouze vyprávět - a to tito imigranti vůbec nejsou muslimové.

Islám samotný nemluví ani o obřízce žen, ani o dalších barbarských zvycích praktikovaných v afrických muslimských i nemuslimských zemích. Je logické, že přijme-li takový Afričan islám, bude své barbarské praktiky praktikovat dále, neboť to islám nezakazuje - on to ale ani nepřikazuje. Chceme-li se tedy vyvarovat problémů, dívejme se na kulturní zvyky v té které zemi, ne na náboženství. Přijímejme jen uprchlíky (tzn. politicky pronásledované), nepřijímejme odtud jiné přistěhovalce. Budeme-li omezovat výběr přistěhovalců způsobem muslim-nemuslim, může se nám snadno stát, že pozveme necivilizované nemuslimy, u nichž problémů nebudeme ušetřeni tak jako tak.

Samozřejmě, že v ideálním případě je nutné posuzovat jednotlivé případy individuálně, nicméně prakticky něco takového je možné pouze u uprchlíků, jichž je relativně málo - u imigrantů z jiného důvodu to možné prakticky není, proto je zodpovědné určovat země, z nichž je imigrace žádoucí a z nichž nikoliv. Kritériem by měla být právě sociální a kulturní vyspělost země původu, což by však nemělo být zaměňováno s vyspělostí ekonomickou. Ano, je pravda, že imigranty potřebujeme, rovněž ale potřebujeme zodpovědný a férový přístup k nim, a ten vede skrze racionální rozhodování bez emocí. Ať už pozitivních nebo negativních.

Komentáře

Na druhou stranu máme, jako všude, slušné imigranty a neslušné imigranty... Ti slušní by zase v případě nějakých omezení dojížděli na ty neslušné, což by mohla být škoda pro obě strany (viz vízová povinnost do USA).

A ještě takové hnusné opravování překlepů, ale nerad bych, aby se to rozneslo: "Salvadorany" nikoliv "Salvadoranami". Koncovku "-ami" mužský rod neumí.
Anonymní píše…
Myslím si že máte pravdu ale v něčem jen částečně. Nemyslím si že je islam jen katalizátorem ale částečně i příčinou problému. Třeba asimilace menšin v Západní Evropě...největší problémy jsou právě s přistěhovalci muslimského původu. Nedávno turecký premiér Erdogan v Němecu před 10 000 německými Turky prohlásil aby se neasimilovali do německé společností...Proč tyhle tendence mají jen muslimové?
A co je na neasimilaci špatného? Pokud se neasimilují slušně, nemělo by to ničemu vadit... Myslím, že by byla škoda, kdyby se zřekli své kultury. Pochopitelně myslím v jistých mezích - nelze si prosazovat nějaké výhody, je třeba akceptovat zákony dané země apod.

Na druhou stranu pak nechápu, proč nžijí v Turecku, když se nechtějí asimilovat...
Anonymní píše…
Craif: Co je na neasimilaci špatného? Jako jednodušší příklad ti může posloužit třeba neasimilovaná romská komunita v ČR, tak z toho můžeš celkem lehce usoudit co je na neasimilaci špatného. Horší pak je pokud je těch neasimilovaných najednou nějak v Evropě hodně a pokud do toho třeba vyznávají islám a chtějí zavádět islámské právo. Chtěl bys žít podle islámského práva i ty?
Proto jsem tam psal "pochopitelně myslím v jistých mezích". Asimilace pro mě značí poněkud extrémní splynutí s prostředím. Muslim může být muslim a přes to může řádně žít ve společnosti nemuslimů, stejně jako Rom může být Rom a žít řádně ve společnosti neromů... Na tomhle nevidím nic špatného. To co uvádíš ty je "nepřizpůsobení se", asimilaci chápu jako vyšší stupeň od "přizpůsobení se". Nicméně uznávám, že asimilaci třeba chápu špatně...

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem